Веб-сайт Европалык Союздун Erasmus+ программасы, Europe Aid Өнүгүү жана кызматташуу маселелери боюнча генералдык дирекциясы жана Кеңейтүү боюнча генералдык  дирекциясы тарабынан каржыланат. Бул веб-сайт бир гана авторлордун көз карашын чагылдырат, Билим берүү, аудиовизуалдык каражаттар жана маданият маселелери боюнча аткаруучу агенттик, Европалык комиссия андагы чагылдырылган маалыматтарды колдонууга жооптуу эмес.

Веб-сайт Европалык Союздун Erasmus+ программасы, Europe Aid Өнүгүү жана кызматташуу маселелери боюнча генералдык дирекциясы жана Кеңейтүү боюнча генералдык  дирекциясы тарабынан каржыланат. Бул веб-сайт бир гана авторлордун көз карашын чагылдырат, Билим берүү, аудиовизуалдык каражаттар жана маданият маселелери боюнча аткаруучу агенттик, Европалык комиссия андагы чагылдырылган маалыматтарды колдонууга жооптуу эмес.

Борбордук Азияда курчап турган чөйрөнү коргоо: мейкиндик усулдары менен табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу

Борбордук Азияда курчап турган чөйрөнү коргоо: мейкиндик усулдары менен табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу

Өнөктөштөр

БИЗДИН ИШМЕРДҮҮЛҮК

Жайылтуу

Here you can find information about informational seminars and exhibitions.

Жумушчу пакеттер

Detailed list of work plan. Descriptions, tasks, related assumptions and risks are given for each work package.

Жолугушуулар

List of occurred and still to come meetings.

Close Menu