Бердах атындагы Каракалпак мамлекеттик университети

Бердах атындагы Каракалпак мамлекеттик университети

Университет жөнүндө

Бердах атындагы мамлекеттик университет 1976-жылы негизделген, Нукус педагогикалык институтунун (1934) ордун басуучу катары. Бүгүнкү күндө гуманитардык илимидер (тил таануу, укук, психология жана педагогика, философия, тарых жана политология), менеджмент (экономика жана финанстар), табигый илимдер жана экология (физика, химия, биология, география, жер кыртышын таануу, агрохимия жана кадастр, метеорология, айланы чөйрөнү коргоо), технология (инженерия, архитектура, урбанистика, химия жана нефть технологиялары), информатика (математика жана колдонмо математика) боюнча ал кеңири белгилүү жана тез өнүгүп келе жаткан регионалдык жогорку окуу жайы. Университетте Өзбекстан жана чет өлкөлөрдөн 8000 бакалавриат студенти жана 200дөн ашык магистратура студенти окуп жатышат.
КМУда магистратура боюнча 22 адистик бар. КГУда тажрыйбалуу окутуучулар иштеп жатышат, алардын ичинде Өзбекстандын Илимдер академиясынын 1 мүчөсү, 31 профессор жана доктордук даражадагылар, ошондой эле 168 доцент. КМУнун бүтүрүүчүлөрү регионалдык саясат, бизнес, илим, маданият жана билим берүү тармагында интеллектуалдар өзөгүн түзөт. Университетте ички тармак боюнча жеткиликтүү, лекциялардын тексттери, конспекттери жана китептерди камтыган жергиликтүү санариптик китепкана бар. Айыл чарба изилдөөлөрү тармагында көптөгөн изилдөөлөр жана иштелмелер бар. Университет айыл-чарба-экологиялык маселелер боюнча көп өнөктөш университеттер менен кызматташат.

Университеттин бүтүрүүчүлөрү табигый кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинде (ӨКМ), жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитетте, Өзбекстандын гидрометеорологияснда (аба ырайын жана сууну байкоо) жана башка мамлекеттик органдарында иштеп жатат. География кафедрасында 800дөн ашык студенттер окуп жатышат. Табигый кырсыктарды башкаруу, кокустук кырсык алдын алуу жана ден соолукту коргоо боюнча көп жактарды камтыган “Турмуш тиричилигинин коопсуздугу” (72 академиялык саат) боюнча атайын курс бар.

Долбоордогу ролу

Долбоорунун алкагындагы университеттин ролу:
– Жөндөмдүү окутуучулар курстарды иштеп чыгууга жана катышууга тартылат.
– Керектөөлөрдү талдоону өткөрүү, жана кызыкдар тараптардын талаптарынын негизинде курстарды жана системаларды иштеп чыгуу үчүн бардык кызыкдар тараптар менен үзгүлтүксүз байланышты камсыз кылуу.
– ГМС бөлүмү – лабораториялар жана жабдуулар долбоор максаттарына колдонулушу мүмкүн.
– Долбоордун натыйжаларын жана жыйынтыктарын жайылтуу жана пайдалануу.
– Долбоордун жыйынтыктарынан пайда алат.
– Жолугушууларга катышуу.

Долбоордун катышуучулары

Abdireimov Salauat Jamalovich

Dr. Salauat Abdireimov has a PhD in Geography. He is associate professor and senior lecturer at the Department of Geodesy, Cartography, and Geography at Natural Science faculty of Karakalpakstan State University. His main academic responsibilities are teaching Geoecology and Ecology, GIS and remote sensing, National cadastre, and Health and safety. His research activities are connected with national and international projects. He worked as a coordinator for the Project “Nature protection in Uzbekistan and International practice” with the collaboration of KTH, Stockholm, Sweden. He has also been involved in the project “Geoinformatics enabling sustainable development in Uzbekistan”, Salzburg, Austria. He has published 5 papers in international conferences and more than 60 papers in local scientific and practical conferences, and one scholastic allowance. He has supervised more than 80 bachelors graduating scientific works relevant to GIS, Remote sensing, Geography, and ecology.

• Abdireimov S., Tursunov M. (2014). Geo-ecological assessment and monitoring of agro-landscapes of the delta of Amudarya by means of geo-information. International scientific conference. INNOVATION -2014, Collection of scientific articles. Tashkent. (in Russian).

• Abdireimov S. (2013). Economic-Ecological Modeling With GIS – Application for Farming Management in Environmentally Disastrous Zones. Materials of republican scientifically practical conference KSU, Nukus. (in Russian).

• Abdireimov S., Reymov P. (2013). Geo-information system for environmental monitoring of conditionally natural eco-tops of agrolandscapes. International conference «XII- Zhandaevskie chteniya» KazNU, Almaty. (in Russian).

• Abdireimov S. Reymov P., Statov V. (2001). Methodology of development of geo-information systems for complex geoenvironmental monitoring in a zone of the Aral natural disaster. «Vestnik» KDSA RUz, №1-2. (in Russian).

• Nigmatov A.N., Reymov P.R.,  Abdireymov S.J. (2006). Geoecological assessment and agro landscape monitoring for Amudaria delta (book) // Turon-iqbol, Tashkent, 2006, 128 p. (in  Russian).

Statov Viktor

Dr. Viktor A. Statov has a PhD in Physics (Kiev, 1997). He works as GIS expert in Center for Geoinformarics and Remote Sensing of Karakalpak State University. He has been engaged in many research and educational projects, including water resources management and irrigation mapping, remote sensing techniques for desert monitoring mapping, water objects modeling and pollution transport, simulation of salt and dust wind transfer from dried Aral Sea bottom, and complex geo-ecological estimation of transformed delta landscapes using geoinformatic approaches. He was key collaborator in JICA-supported project «Electronic Atlas of Aral Sea Region: Ecology, Economy and Health» and regional database supervisor in US RCRC project on drought consequences mitigation. He took part in the development of an MSc program in Geoinformatics for Uzbekistan («Spatial Analysis» and “Spatial Data models» modules) with GeUZ project.

• Mamutov N.K, Reymov P.R., Statov V.A., Khudaybergenov Ya. (2015). Application of the geoinformatic approaches for the interpretation of fuzzy geoecological data in post-deltaic landscapes, Proceedings of the Central Asia GIS Conference  – GISCA 2015. “Geospatial Management of Land, Water and Resources” May 14-
16, 2015 Tashkent p. 110.

• Reymov P.R., Mamutov N.K., Statov V.A., Khudaybergenov Ya.G. (2015). Comparative landscape studies of human footprints in arid deltas with geoinformatic approach, Proceedings of the Central Asia GIS Conference – GISCA 2015. “Geospatial Management of Land, Water and Resources” May 14-16, 2015. Tashkent p. 112.

• Statov V.A., Reymov P.R., Mamutov N.K., Khudaybergenov, Ya.G. (2015). Agent-based hydrology model for the surface discharge at the plain desert lands, Proceedings of the Central Asia GIS Conference – GISCA 2015. “Geospatial  Management of Land, Water and Resources” May 14-16, 2015 Tashkent p. 111.

• Reymov P.R., Khudaybergenov Ya., Mamutov N.K, Statov V.A. (2013).A question of environmental simulation verification with geoinformatic approaches.  “Ecological News”. Tashkent, 2013. (in Russian).

• P.R.Reymov, V.A.Statov, N.K.Mamutov (2015). Spatial Analysis. Textbook for MSc course on geoinformatics. Tashkent, “Iqtisodmoliya” 2015, 108 p. (in Uzbek).

Bekaeva Mayra

Dr. Bekaeva Mayra has a PhD in Economy. She is a senior lecturer at the Social economy faculty of Karakalpakstan State University. Her main academic  responsibilities are teaching financial management, and economic theory. She works on the field financial management, economic theory, and ecological  management.

• Bekaeva M, Abdireimov S., (2014). Geo-ecological assessment and monitoring of agro-landscapes of the delta of Amudarya by means of geo-information,  International scientific conference. INNOVATION -2014, Collection of scientific  articles. Tashkent. (in Russian).

• Bekaeva M, Abdireimov S. (2016). Economic-Ecological Modeling with GIS- application for farming management in environmental disaster. INNOVATION  (2016) Tashkent, 1016. (in Russian).

Bekanov Quwat

Mr. Quwat is an assistant at the faculty of Natural Sciences, department Geodesy, geography, cartography, ecology and cadaster. He teaches “Computer Graphics and Map Design”, “General Geoinformatics (for geodetic engineers)”, “Cadaster”, “Settlements Cadaster” and “Real Estate Cadaster” courses. He has qualification improvement practical fellowship in Germany (Bavaria region) in the framework of LOGO e.V project (Agriculture and ecological balance with Eastern Europe) (April 28 2012- October 29 – 2012). He also took part in Summer school on modern technologies in remote sensing with GeUZ project, Tashkent 2015. His research interests are within issues of geoinformatic application for land resource management, technologies of the cadastral GIS, and land survey in environmentally stressed regions.

• Bekanov Q. (2016). Use of the GIS Programs for farmer’s land survey, International conference “Modern geographic approaches: Problems and answers”. Andijon, 2016 (in Uzbek).

• Bekanov Q. (2016). On a best lay-out of farmer’s parcels for land-use optimizations, Republic Conference on agriculture, Land and water resources, Tashkent. TIMI, 2016 (in Uzbek).

• Bekanov Q. (2016). Methodical issues of losses evaluation for landusers, Vestnik, KGU, 2016, N 3 (in Karakalpak).

• Abdireymov S.J., Bekanov Q. (2016). GIS for nature protection, Conference on efficient use of natural resources in South Aral Sea Region, KSU, Nukus, 2016. p.181 (in Russian).

• Bekanov Q. (2016). GIS technology for parcels plot-out, Conference on efficient use of natural resources in South Aral Sea Region, KSU, Nukus, 2016. p.198 (in  Russian).

Close Menu