Жаңылыктар

Жаңылыктар

2019-03-22
Ерасмус+ программасынын ЕРСА долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик университетине техникалык жабдууларды сатып алуу үчүн финансылык каражаттар бөлүнгөндүгүнө байланыштуу универстетке булл жабдууларды алуу үчүн тендер жарыяланып жатат. Акчалай каражаттар ЕРСА долбоорунун чегинде Европадан камсыздоочунун эсебине евро акча бирдигинде которулат.
Тендердин башталышы: 22.03.2019
Тендердин аяктоо мөөнөтү: 22.04.2019
Жеткирүү мөөнөтү: 30 күн
Тел: +996 772713617
Email: rashit-eco@mail.ru
Дарек: Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Ленин көчөсү 331, 723500

2019-03-11
Ерасмус+ программасынын ЕРСА долбоорунун алкагында И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине техникалык жабдууларды сатып алуу үчүн финансылык каражаттар бөлүнгөндүгүнө байланыштуу универстетке бул жабдууларды алуу үчүн тендер жарыяланып жатат. Акчалай каражаттар ЕРСА долбоорунун чегинде Европадан камсыздоочунун эсебине евро акча бирдигинде которулат.
Тендердин башталышы: 11.03.2019
Тендердин аяктоо мөөнөтү: 11.04.2019
Жеткирүү мөөнөтү: 30 күн
Еmail: nurjanov_b@mail.ru
monitoring.sapat.kmu@gmail.com
(сунуштар ар бир e-mail жөнөтүлсүн)
Teл.: +996 552 502058
+996 555 829038
Дарек: И. Арабаев атындагу КМУ Бишкек ш.,
Раззаков көч., 51 720026 Кыргыз Республикасы

2018-жылдын 5-6-декабрында Кыргызстандагы  Erasmus + улуттук кеӊсесинин уюштуруусу менен «PhD аккредитациясынын өзгөчөлүктөрү» деген темадагы семинарга И.Арабаев атындагы КМУдан өнөктөштөр катышышты.

2019-жылдын 3-декабрында Кыргызстандагы Erasmus + улуттук кеӊсесинин өкүлчүлүгү И.Арабаев атындагы КМУга мониторинг жүргүзүү үчүн келишти.

Close Menu