Афина улуттук техникалык университети

Афина улуттук техникалык университети

Университет жөнүндө

Афина улуттук техникалык университети (АУТУ) 1836-жылы негизделген, Грециянын инженердик жана прикладдык илимдер боюнча абдан кадыр-барктуу билим берүү мекемеси болуп эсептелет. Ал 2 кампуста жайгашкан 9 факультеттен (15000 ден ашуун студент) турат. АУТУ дисциплиналар аралык 9 студентти жана 20 аспирантты сунуш кылат.  Ал ири техникалык инфраструктурага ээ жана Европалык  изилдөө маселелери боюнча да иш алып барат. Көпчүлүк иштелип жаткан долбоорлор изилдөө жана билим берүү областындагы эл аралык кызматташууларга багытталган, алсак  ESN, Socrates, Erasmus, Leonardo, Jean Monnet, ошондой элу, Европа биримдигиндеги изилдөөчү программаларындагы иш чараларга катышууда.  АУТУ айыл чарба жана геодезиялык инженердик (SRSE) (110 кызматкер) мектеби менен Геомейкиндиктик илим жана техника тармагындагы, ошондой эле билим берүү жана социалдык келечектүү иш-аракеттерге абдан кызыкдар. Чынында, Геомейкиндиктик технологиялар жана ыкмалар сунушталган долбоорлор РГП мектеби  үчүн жаңы парадигманы түзөт, АУТУ сунуштаган долбоорлордо декан лидер катары иш-аракет кылат. Жердин мониторинги жана байкоо жүргүзүү, геомаалыматтык башкаруу, айылдын инфраструктурасы жана айлана чөйрөнү пландаштыруу багытында иш алып барат. SRSE көп сандаган студенттерди (жылына 140 студент жана  90 аспиарант), ар кандай багыттагы адистиктердин окуу пландарын жана курстарды колдойт.Буга табигый кырсык болгон учурда башкаруу иштери үчүн SIST, SDIды шайкеш келтирүү жана айлана-чөйрөнү коргоо иштери да кирет. SRSE 20 жылдан ашык ГМС областындагы изилдөө чөйрөсүндө маанилүү натыйжаларды көрсөттү. Ал дисциплиналар аралык ийгиликтүү иштелген 2 MScE программасын сунуш кылат: 1998-жылдан башталган, 1000 ден ашык бүтүрүүчү бүткөн а) геоинформатика  б) айлана чөйрө жана өнүгүү программалары.  АУТУнун кызматкерлери 80-жылдардан бери ГМСтин бардык аспектилеринде активдүү иштеп келе жатышат.

GI Systems ден GI Science ге өтүүдө, окуу программаларын иштеп чыгууда, аспиранттар менен студенттер үчүн көп сандаган курстарды окутууда, баалоодо, улутук долбоорлордо, эл аралык ассоциацияларды жетектөөдө, билим берүү областында кызматташууда, консалтинг жана башкаларды өзүнө камтыйт. АКШ жана Канадада ГМСтин өнүгүшү, европалык аналогиялык демилгелер (ESF GISDATA, GI2000, INSPIRE ж.б.) жана эл аралык уюмдар / ишмердүүлүктөрдүн түрлөрү (FIG, ICA, ISPRS, AGILE, EUROGEOGRAPHICS, GIScience, COSIT, SDH ж.б.) боюнча иш чараларга катышуу аркылуу тажрыйбага ээ болгон.

Долбоордогу ролу

АУТУ – долбоордун тапшырмаларын аткаруу үчүн SRSE боюнча лабораториялык инфраструктурага ээ. Алсак: Геомаалыматтык борбор, аспиранттар үчүн геоинформатика, Аралыктан зондирлөө лабораториясы, айлана чөйрөгө тийгизген таасирлер жана физикалык география лабораториясы жана табигый коркунучтарга баа берүү жана алдын ала пландаштыруу борбору. Мындан сырткары, долбоордо сунуш кылынган SIST жаӊы окуу программасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү үчүн (Erasmus EU GIN2K долбоору), АУТУ географиялык маалыматтар боюнча жаӊы билимдердин жыйындысын иштеп чыгууга кызыкдар.
Иш башкаруучу: профессор Маринос Кавурас факультеттин деканы, геоинформатика программасынын жана картография лабораториясынын директору, улуттук агенстволордо жана университетте негизги административдик жана башкаруучу кызматтарда, 30дан ашык илимий долбоорлордо, анын ичинен Erasmus долбоорлорунда да иштеген. Ал квалификациялуу жана компетенттүү техникалык/административдик персоналдардын колдоосуна ээ. Ошондуктан, долбоордун максатына жетүү үчүн тапшырманы жөн эле аткарбастан, долбоордун баардык деӊгээлдеринде баардык ийгиликтерге жетүү үчүн өзүнүн салымын кошо алат.
Каржылык менеджмент: АУТУнун изилдөө кызмат борбору (50 штат) ири долбоорлорду каржылоону башкарууда чоӊ тажрыйбага ээ жана төмөнкү принципти карманат: а) белгиленген укуктук процедуралар, процедуралардын ачык айкындыгын камсыз кылуу/ачыктык жана аудит, б) долбоорду көзөмөлдөө системасы, долбоордун жетекчиси үчүн толугу менен айкын болот жана группаларды каржылык жактан көзөмөлдөө менен байланышкан.
Департамент. өзгөрмөлүү кирешелер жана долбоордун чыгымдары дароо эле такталып, бааланышы мүмкүн.
АУТУ төмөнкүлөргө катыша алат:
• Бир курсту иштеп чыгууга жеткечилик кылуу жана башка курстарды иштеп чыгууга катышуу.
• Картага түшүрүү / GI BOK европалык байланышы (билимдердин топтому) – Жаӊы курстарды иштеп чыгуу
• Бардык чогулуштарга анын ичинен жетектөөчү комитеттин чогулуштарына катышуу.
• Жайылтуу/ишке киргизүү боюнча иш чараларга катышуу.
Ошентип, сунуштун максаты абдан жакшы жана кызыктуу, АУТУ командасынын көндүмдөрү менен ишмердүүлүгү дал келет.

Долбоордун катышуучулары

Marinos Kavouras

Prof. Marinos Kavouras, P Eng, obtained a Dipl. in Rural and Surveying Engineering (1979) from the National Technical University of Athens (NTUA) in Greece. He received his MScE (1982) and his PhD (1987) from the Univ. of New Brunswick in Canada. He is currently Prof. of GIScience and Cartography, Dean of the School of Rural & Surveying Engineering of NTUA, Director of the Cartography Laboratory, Director of the NTUA Geoinformatics Graduate Programme, Co-Chair of AGILE, and adjunct researcher of the Institute for the Management of Information Systems (IMIS-ATHENA). He has served as Vice President of the Hellenic Cadastral Agency KTIMATOLOGIO SA and as Chair of WG II/6 – System Integration and Interoperability of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Furthermore, he has undertaken various research programmes in Geoinformatics. He also leads OntoGEO – a group conducting Research in GIScience. He has served in numerous organizing and scientific committees for conferences and as a reviewer in scientific journals. He is a member of the series editors of Dissertations in Geographic Information Science (IOS Press) and of the editorial board of the ISPRS International Journal of Geoinformation. His research interests include theoretical issues in GIScience, knowledge representation, geospatial ontologies, semantic interoperability, spatio-temporal modelling, concept mapping, and theoretical cartography. He has co-authored among others the book “Theories of Geographic Concepts – Ontological Approaches to Semantic Integration” published by CRC Press T&F and over 130 publications in scientific journals and conference proceedings.

• Kavouras, M., Kokla, M., Tomai, E., Darra, A., and Pastra, K., 2016. GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking. Chapter in G. Gartner, M. Jobst, and H.  Huang (eds). Progress in Cartography, EuroCarto 2015, Springer.

• G Grekousis, G Mountrakis, M Kavouras, 2015. Linking MODIS-derived forest and cropland land cover 2011 estimations to socioeconomic and environmental  indicators for the European Union’s 28 countries. GIScience & Remote Sensing 53  (1), 122-146

• Kavouras, M., and Kokla, M., 2010. “Geographic Ontologies and Society”. SAGE Handbook of GIS and Society Research, Nyerges, T., Couclelis, H., McMaster, R.B. (Eds.), Sage Publications.

• Kavouras, M. and Kokla, M., 2008. Theories of Geographic Concepts: Ontological Approaches to Semantic Integration, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca  Raton, FL, USA.

• Kontaxaki S., Kokla M., and Kavouras M., 2010. “GeoScape, a Granularity- Depended Spatialization Tool for Visualizing Multidimensional Data Sets”, Geo-Spatial Information Science, Springer, 13(4).

• Project Coordinator, VISTE – Empowering spatial thinking of students with visual impairment, Erasmus+: strategic partnerships for school education, 2016-2019.

• Project Partner, GI-N2K – Geographic Information: Need to Know: towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system, Erasmus Multilateral Project, Lifelong Learning Programme (LLP), The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2013-16.

• Project Coordinator, GEOTHNK – Semantic pathways for building a spatially-thinking society, KA3 Multilateral projects, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2013-15.

• Project leader in the Program “Development of a System for the integration of heterogeneous geographic data of the wireless network and structural infrastructure of the Hellenic Telecommunication Organization”, funded by OTE SA, (2011 – 2012).

• Project partner in the Program Geocrowd – “Creating a Geospatial Knowledge World”, funded as an IΤΝ under FP7 – People Marie Curie Actions by the European Commission, 2010, 1/12/2010 – 31/11/2014.

• Coordinator of the team for the development of educational material “Geographic Information Systems for the Local Government Organizations  (GNOSI109)” on an asynchronous eLearning platform Open eClass, for the  “Information – Training – Local Development S.A. (PETA)”, 1/9/2009-31/12/2009.

• Project coordinator of the Program “System and Data Organization for a National Spatial Data Infrastructure”, Operational Program “Information Society”, Measure 2.4, 22/1/2004 – 28/2/2005.

• Project coordinator of the Program “Analysis of the Data Model for the Database of Administrative Boundaries of the European Project Esprit: ABDS for the CEEC», ABDS INCO PROJECT No 977050, for the Hellenic Mapping and Cadastral  Organization, NTUA, 1/12/1998 – 31/12/2001.

• Dean of the School of Rural and Surveying Engineering (2006–2010, 2014-to  date)

• Co-Chair of AGILE (Association of Geographic Information Laboratories in Europe) (2013-to date)

• Vice President of the Hellenic Cadastral Agency (2004 – 2009)

• Vice Director of the NTUA Geoinformatics Post Graduate Programme (1998-2007)

• Director of the NTUA Geoinformatics Post Graduate Programme (2007- to date)

• Director of the Cartography Laboratory (2000-01, 2004-05, 2011-2012, 2016-to date)

• Leader of the OntoGeo research group on geoinformatics http://ontogeo.ntua.gr

• Chair of Working Group II/6 – System Integration and Interoperability of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) (2004-08)

• Co-Chair of Working Group ICWG II/IV – Semantic Interoperability and Ontology for Geospatial Information of ISPRS (2008-12)

• President of the Scientific Committee GeoiInfo-Soc of the Information Society, Measure 2.4 on GIS (2002-04) http://www.ntua.gr/ontogeo/nagii/NAGII.htm

• National representative of the Ministry of the Environment, Planning and Public Works in the Group of Experts in the European Directive INSPIRE (2002-05)

• Vice President of the NTUA Senate Committee for Post-Graduate Studies

• President of the special committee for the future strategy and reform of the School of Rural and Surveying Engineering and the discipline of Geospatial Technology

• Member of the Advisory Committee for the Department of Civil Engineering and Geomatics of the Cyprus University of Technology, 2006.

Vassilios A. Tsihrintzis

Dr. Vassilios A. Tsihrintzis is Professor at the School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Greece, the Director of the Department of Infrastructure and Rural Development, and the Associate Director of the Centre for the Assessment of Natural Hazards and Proactive Planning. His research interests concentrate, among others, on water resources engineering and management with emphasis on urban and agricultural drainage, flood control, non-point source pollution, water quality of aquatic systems and pollution control, ecohydrology and ecohydraulics, and the use of constructed wetlands for  wastewater treatment. His published research work includes more than 130 papers in peer-reviewed scientific journals and 250 papers in conference proceedings. He has also authored or co-authored books and book chapters on operations research, urban hydrology and flood management, and natural systems for wastewater treatment, among others. He has participated as a principal investigator/coordinator or a team member in various research projects in the United States, the EU and Greece. Dr. Tsihrintzis has also extensive professional experience as a practicing civil and environmental engineer both in the United States (he was a registered Professional Engineer in California and a certified Professional Hydrologist by the American Institute of Hydrology) and in Greece, having been involved in several projects related to land development, drainage, flood hazard alleviation and control, urban hydrology, sediment transport and channel design, water resources management, wetlands restoration and constructed wetlands.

• V.A. Tsihrintzis, H.R. Fuentes, and R. Gadipudi. (1996). Modeling Prevention Alternatives for Nonpoint Source Pollution at a Wellfield in Florida, Water Resources Bulletin, Journal of the American Water Resources Association (AWRA), Vol. 32, No. 2, April, pp. 317-331 (http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-1688.1996.tb03454.x).

• V.A. Tsihrintzis, H.R. Fuentes, and R. Gadipudi. (1997). GIS-Aided Modeling of Nonpoint Source Pollution Impacts on Surface and Ground Waters, Water Resources Management, EWRA, Vol. 11, No. 3, June, pp. 207-218.

• A. Gemitzi, V.A. Tsihrintzis, E. Voudrias and C. Petalas. (2007). Combining GIS, Multicriteria Evaluation Techniques and Fuzzy Logic in Siting MSW Landfills, Environmental Geology, Vol. 51, No. 1, January, pp. 797–811 (http://dx.doi.org/10.1007/s00254-006-0359-1).

• A. Gemitzi, V.A. Tsihrintzis, O. Christou and C. Petalas. (2007). Use of GIS in Siting Stabilization Pond Facilities for Domestic Wastewater Treatment, Journal of Environmental Management, Vol. 82, No. 2, January, pp. 155-166 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.12.022).

• A. Gemitzi, C. Petalas, V. Pisinaras and V.A. Tsihrintzis. (2009). Spatial Prediction of Nitrate Pollution in Groundwaters Using Neural Networks and GIS: An  Application to South Rhodope Aquifer (Thrace, Greece), Hydrological Processes, Vol. 23, No. 3, January, pp. 372-383 (http://dx.doi.org/10.1002/hyp.7143).

• Pilot Monitoring System of Nestos River Transboundary Basin, INTERREG IIIA/PHARE CBC – Greece-Bulgaria, 1/3/2006-31/12/2008

Margarita Kokla

Dr. Margarita Kokla, P Eng, is a Lecturer at the School of Rural and Surveying Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA) in the field of “Semantic Interoperability and Integration of Geospatial Information”. She holds a Diploma in Rural and Surveying Engineering (1998) from the NTUA. She has also obtained an MScE (2000) in Geoinformatics and a PhD (2005) in Semantic Interoperability in Geographic Information Science from the same School. In 2005, she received the prestigious Dimitris N. Chorafas Foundation 2005 Prize in recognition of her work in knowledge representation and engineering in geospatial domain. She is also the Secretary of Working Group II/6 – System Integration and Interoperability (2004-08 and 2008-2012) of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Furthermore, she has participated in various research programs in Geoinformatics. She has co-authored a book as well as several publications in scientific journals and conference proceedings with over 300 citations and has also served as a reviewer in scientific journals. Her research interests include geospatial semantics, ontologies, semantic integration and interoperability, and knowledge representation.

• Kavouras, M., and Kokla, M., 2010. “Geographic Ontologies and Society”. SAGE Handbook of GIS and Society Research, Nyerges, T., Couclelis, H., McMaster, R.B. (Eds.), Sage Publications.

• Kontaxaki S., Kokla M., and Kavouras M., 2010. “Semantic Labeling of Geo-Concept Clusters”, Proceedings of the 6th International Conference on Geographic Information Science, Zurich, September 2010.

• Kontaxaki S., Kokla M., and Kavouras M., 2010. “GeoScape, a Granularity-Depended Spatialization Tool for Visualizing Multidimensional Data Sets”, Geo-Spatial Information Science, Springer, 13(4).

• Kavouras, M. and Kokla, M., 2008. Theories of Geographic Concepts: Ontological Approaches to Semantic Integration, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA.

• Kavouras M., Kokla M., and Tomai E., 2006. “Semantically-Aware Systems: Extraction of Geosemantics, Ontology Engineering, and Ontology Integration”. Geographic Hypermedia: Concepts and Systems, Lecture Notes in  Geoinformation and Cartography, Emmanuel Stefanakis, Michael P. Peterson,  Costas Armenakis, and Vasilis Delis (Eds.), Springer Berlin Heidelberg.

• Research team member in the Program Geocrowd – “Creating a Geospatial Knowledge World”, funded as an IΤΝ under FP7 – People Marie Curie Actions by the European Commission, 2010, 1/12/2010 – 31/11/2014.

• Research team member in for the development of educational material “Geographic Information Systems for the Local Government Organizations (GNOSI109)” on a asynchronous eLearning platform Open eClass, for the “Information – Training – Local Development S.A. (PETA)”, 1/9/2009-31/12/2009.

• Research team member in the team for the development of educational material for GIS for the Technical Chamber of Greece, 10/4/2009 – 10/7/2009.

• Research team member in the Program “System and Data Organization for a National Spatial Data Infrastructure”, Operational Program “Information Society”, Measure 2.4, 22/1/2004 – 28/2/2005.

• Research team member in the Program “Analysis of the Data Model for the Database of Administrative Boundaries of the European Project Esprit: ABDS for the CEEC», ABDS INCO PROJECT No 977050, for the Hellenic Mapping and Cadastral Organization, 1/12/1998 – 31/12/2001.

• Research team member in the Program “Study of a Spatial Data Transfer Standard for Cadastre”, for the Hellenic National Cadastre, NTUA, 3/12/1996 – 31/12/1999.

• Lecturer, School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens (2012- todate)

• Co-chair of the Intercommission WG of ISPRS Commissions II and IV: Semantic Interoperability and Ontology for Geospatial Information (2012-2016), http://www2.isprs.org/commissions/comm2/icwg24.html

• Secretary of Intercommission WG of ISPRS Commissions II and IV: ICWG II/IV – Semantic Interoperability and Ontology of Geospatial Information, (2008-2012),
http://www.isprs.org/technical_commissions/wgtc_2.aspx#icwg_2-4

• Member of the Scientific Committee “Geographic Information Systems” of the Technical Chamber of Greece (2007 – 2010)

• Secretary of ISPRS Working Group II/6: System Integration and Interoperability (2004 – 2008), http://isprs-wgii6.ntua.gr/

• Member of the Scientific Committee GeoiInfo-Soc of the Operational Program “Information Society in Greece” for the measure 2.4 “Geographic Information Systems” (2002 – 2004)

Eleni Tomai

Dr. Eleni Tomai, P Eng, is a Researcher at the Cartography Laboratory of the School of Rural and Surveying Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA). She holds a Diploma in Rural and Surveying Engineering (1998) from the NTUA. She has also obtained an MScE (2000) in Geoinformatics and a PhD (2005) in Geographic Information Science from the same School. Furthermore, she has participated in various research programs in the field of Geoinformatics. She has collaborated with the INRIA Institute in France, and the Institute of Applied and Computational Mathematics of FORTH, Greece in different research projects in the field of GIS. She has co-authored several publications in scientific journals and conference proceedings with over 150 citations and has also served as a reviewer in scientific journals. Her research interests include ontology development, knowledge representation and spatial  language.

• Gkadolou E., Tomai E., Stefanakis E., Kritikos G., Ontological standardization for historical map collections: studying the Greek borderlines of 1881 XXII ISPRS Congress, Commission II, vol. 1-2, pp. 203- 208, Copernicus GmbH (Copernicus Publications) 2012.

• Kontaxaki, S., Tomai, E., Kokla, M., and Kavouras, M., “Visualizing multidimensional data through granularity-dependent spatialization”, In: Proceedings of the SPIE-IS&T Electronic Imaging, Conference on Visualization and Data Analysis 2010, doi: 10.1117/12.838430, SPIE Vol. 7530, 75300M, 2010.

• Tomai E., Herlin I., Berroir J.-P., and Prastacos P., Ontology-based documentation of land degradation assessment from satellite images, the International Journal of Remote Sensing, 30(13), pp. 3315 – 3330, 2009.

• Tomai E. and Prastacos P., and Kavouras M., A Framework for Intensional and Extensional Integration of Geographic Ontologies, Transactions in GIS, 11(6): pp. 873-887, 2007.

• Kavouras M., Kokla M., and Tomai E., Semantically-Aware Systems: Extraction of Geosemantics, Ontology Engineering, and Ontology Integration, in Stefanakis, E., Peterson, M.P., Armenakis, C., and Delis, V., (Eds), Geographic Hypermedia: Concepts and Systems, Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, ISBN: 978-3-540-34237-3, 2006.

• Research team member in for the development of educational material “Geographic Information Systems for the Local Government Organizations (GNOSI109)” on a asynchronous eLearning platform Open eClass, for the  “Information – Training – Local Development S.A. (PETA)”, 1/9/2009-31/12/2009.

• Research team member in the team for the development of educational material for GIS for the Technical Chamber of Greece, 10/4/2009 –10/7/2009.

• Research team member in the Program “A System for Decision Making for Businesses and Consumers through the Web and Open GIS Platform, Program e-Business, General Secretariat for Research and Technology, 1/9/2003 – 31/5/2005.

• Research team memeber of the Program “System and Data Organization for a National Spatial Data Infrastructure”, Operational Program “Information Society”, Measure 2.4., 22/1/2004 – 28/2/2005.

• Main researcher of the Program “Spatio-Temporal Models Development”, THALIS Program for Basic Research, NTUA, 2002-2003.

• Research team member of the Program “Development of a Methodology for the Integration of Different Geographic Ontologies”, “Archimedes” Basic Research Program, Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), NTUA, 1/5/2000 – 29/12/2002.

• Research team member in the Program “Definition of a Land Cover – Land Use Classification Schema”, Research Program Technical Report for the Hellenic Mapping and Cadastral Organization and the National Statistical Service of Greece, NTUA, 29/3/2001 – 28/3/2002.

• Research team member in the Program “Analysis of the Data Model for the Database of Administrative Boundaries of the European Project Esprit: ABDS for the CEEC», ABDS INCO PROJECT No 977050, for the Hellenic Mapping and Cadastral Organization, 1/12/1998 – 31/12/2001.

• 2007-present: Researcher, Cartography Laboratory, School of Rural and  Surveying Engineering of the National Technical University of Athens.

• 2005-2007: Collaborative Researcher, Regional Analysis Division, Institute of Applied and Computational Mathematics, FORTH.

Close Menu