Ош мамлекеттик университети

Ош мамлекеттик университети

Университет жөнүндө

Ош мамлекеттик университети (ОшМУ) Кыргызстандын түштүгүндөгү жогорку билим берүү тармагында таанылган лидер болуп саналат, ал 1939-жылы түзүлгөн. Университетте 28528 студент окуп жана 1500 окутуучу иштейт, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчөлөрү. Окутуучулук курамы 45 илимдин доктору, 207 илимдин кандидаты жана доценттерден, 33 эмгек сиңирген жана 127 билим берүүнүн отличнигинен турат. Университеттин күчтүү материалдык жана окуутуу базасы бар; областтын жогорку окуу жайларынын ичинен эң мыкты илимий жана билим берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бардык студенттик шаарчаларда эки изилдөө институту, 13 факультети, 3 колледжи, 5 башкаруу бөлүмү жана 32 эл аралык, билим берүү жана маданият борбору бар, бардыгы заманбап компьютерлер жана интернет жабдуулар менен касыздалган. ОшМУ – табигый, педагогикалык дисциплиналар, гуманитардык илимдер, техникалык багыттарда, саламаттык сактоо, укук, теология, музыка, сүрөт искусствосу, айыл чарба, социалдык иштер жана башка адистиктер боюнча жогорку квалификациялуу жана квалификациялуу адистерди даярдаган уникалдуу жана көп багыттуу университет. Университетте ар түрдүү тармактар боюнча жалпысынан 74 адистик бар, алардын ичинде экономика, менеджмент жана теология боюнча бакалавриат. ОшМУ кызматташуу боюнча эки тараптуу макулдашуулардын негизинде көптөгөн эл аралык өнөктөштөр менен иш алып барат. Азыркы учурда 2132 чет элдик студенттер Кытай, Пакистан, Түркия, Корея, Индия, Сомали, Сирия, Ооганстан, Түркмөнстан, Палестина жана Малайзиядан келип окушат. Университет 30дан ашкан чет элдик билим берүү жана илимий институттары менен тыгыз кызматташат, жана ар кандай эл аралык программаларга жана долбоорлорго катышат. Бул кызматташуунун натыйжасында 100дөн ашык студенттер АКШ, Германия жана Түркияда окуп жатат. ОшМУнун бүтүрүүчүлөрү АКШ, Германия, Канада, Кытай, Түркия жана Пакистанда магистратура жана докторантурада окуган окуусун улантууда. Күчтүү билим берүү базасына байланыштуу, университет аймактагы ЖОЖдордун арасында илимий-педагогикалык мүмкүнчүлүктөрү эң мыкты деп эсептелет. Университеттин “Үмүт” өз телестудиясы жана үзгүлтүксүз басмадан чыгып турган “Нур” студенттер газетасы бар. ОшМУ Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан 19 кампусу, ошондой эле сегиз студенттик жатакана жана чет өлкөлүк окутуучулар үчүн мейманканасы бар.

Долбоордогу ролу

Университет долбоорлорду ишке ашырууда маанилүү ролду ойнойт. Профессорлор жана тажрыйбалуу окутуучулар жаңы инновациялык курстарды иштеп чыгууга жигердүү катышат. Долбоордун натыйжалары кызыккан тараптарга пайдалуу жана колдонмо болуу максатында университет кызыккан тараптар жана долбоор ортосундагы байланышты үзбөй кармап турат. Өз изилдөө иштеринде кафедранын магистранттары табигый кырсыктар менен күрөшүү тармагында инновацияларды колдонушат. Университет өзүнүн адам ресурстарын, лабораторияларды, басып чыгаруу каражаттарын курстарды, семинарларды жана тренингдерди уюштуруу үчүн колдонот, жалпысынан алганда, гендердик теңдикти камсыздоо жана коомду туруктуу өнүктүрүүгө багыттоо аркылуу долбоорду ийгиликтүү пайдаланууну камсыз кылат. Ошондой эле университет маалымат жайылтуу иштерине катышып жатат.

Долбоордун катышуучулары

Abdurashit Nizamiev Gumarovich

Dr. Abdurashit Gumarovich Nizamiev has a PhD in Geography and Economy. He is Dean of Faculty of International Relations and an associate professor at Faculty of Sciences and Geography, Osh State University. Professor Nizamiev is a  specialist in tourism, Ecology, Biology, Geopolitics and Regional Economy as well as Economic, Social and Political Geography. He teaches in the above fields and is an author of 133 scientific and educational papers published in Kyrgyz, Russian, English and Turkish languages in scientific journals of Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Korea and Turkey. He is an active participant in various international projects such as Tempus TTER – Tourism Training and Education reform (2007-2008 years) and the European Commission’s Erasmus Mundus  program «gSmart – Spatial ICT infrastructures for Smart Places» (2013-2017  years).

• Umaraliyev R.A., Khetagurova V.Sh., Moura R., Nizamiev A.G. (2013). Disaster risk management as an important component of the strategy of development of the Central Asian countries//Collections of the first international symposium  «Modern aspects of fundamental science». –Moscow: IIG MGU, 2013. -p. 348-362 (in Russian).

• Moura R., Umaraliev R., Almeida F., Abdrakhmatov K., Nizamiev A. (2013).  Application of multichannel analysis of surface waves (MASW) for seismic hazard assessment: a case study in the Chon-Аlay district, Kyrgyz Republic // «Hydrogeology, engineering geology and geotechnics mineral processing applied and environmental geophysics oil and gas exploration» conference proceedings. – Аlbena, 2013. -С. 707-717.

• Nizamiev A., Umaraliev R., Moura R., Khetagurova V., Almeida F. (2015). Application of multi risk assessment approach and GIS for comprehensive evaluation of educational facilities: a case study in the Chong-Alay district, Kyrgyz Republic // The Central Asia GIS Conference – GISCA 2015 “Geospatial  Management of Land, Water and Resources”. -Tashkent: TIIM, 2015. P. 64-68.

Ruslan Umaraliev Abdibaetovich

Dr. Ruslan Umaraliev has many years of professional experience in organizational development and management, studying hazards, developing and managing DRR projects and programs for sustainable development. Ruslan carried out his professional activities in Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Belgium, Portugal, and the USA. From 1996 to 2011 he worked in organizations such as the Agency for Geology and Mineral Resources of the Kyrgyz Republic, Mercy Corps, Eurasia Foundation, EFCA, ACTED, MSDSP KG. Subsequently, after successfully defending his doctorate in “Environmental Sciences and Technology” in 2013 at the University of Porto (Portugal), he had been engaged as a UNISDR (Almaty) Regional Expert in Central Asia. Later, as part of the Fulbright Program in 2016-2017, he was engaged in research activities at the Extreme Events Institute of Florida International University (USA) and later he led the International Research Centre in Kyrgyz-European Faculty of Osh State University.

• Havenith HB, Umaraliev R, Schlögel R, Torgoev I. Past and Potential Future Socioeconomic Impacts of Environmental Hazards in Kyrgyzstan. In Oliver A. P. (Ed.) Kyrgyzstan: Political, Economic and Social Issues 2017 – 4th quarter (Chapter 2). Nova Science Publishers, Inc. NY, USA, 2017

• Umaraliev R., Nizamiev A., Moura R., Almeida F., Khetagurova V. “Results of GIS application for seismic hazard and multi risk assessment in mountain area of Kyrgyzstan” // Proceedings of the GIS in Central Asia Conference – GISCA 2016 “Green Spaces: Perspectives and Designs” April 28-30 in Bishkek, KSUCTA, Kyrgyz State University of construction, transport and architecture named by N.Isanov (Bishkek), ISSN: 1694-5298, pp.200-006, 2016

• Umaraliev R., Khetagurova V., Moura R. “Regional risk of Hazards in Central Asia” // Proceedings of international theoretical and practical conference – Achievements of a high school science, Moscow state regional university, pp. 230-234, 2014.

• Umaraliev R., Khetagurova V., Moura R., Nizamiev A. “Disaster Risk Management as integral part of sustainable development strategy of Central Asian countries” // Proceedings of First International Symposium “Modern aspects of fundamental sciences”. pp. 348 – 362 pp., ISBN 978-5-7017-2135-5, Moscow, 2013.

• Moura R., Umaraliev R., Almeida F., Abdrakhmatov K., Nizamiev A. “Application of Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) for seismic hazard assessment: A Case study in the Chong-Alay district, Kyrgyz Republic”, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM2013 Conference Proceedings, Albena, Bulgaria, pp. 707-718, 2013  

• Moura R., Umaraliev R., Almeida F., G dal Moro “Vs measurements through dispersive wave methods in the urban environment of Porto (North Portugal)”, 15th World Conference of Earthquake Engineering, 15WCEF, Lisbon, Portugal, 2012.

Gulshan Ergeshova

Gulshan is a senior lecturer at Osh State University and Osh Technological University and delivers lectures on “Programming in Visual Studio .NET (C++, Visual Basic)”,“Programming in Matlab and Maple”, “Database Management”, “Object-oriented programming”, “Network systems”, etc. She teaches interdisciplinary courses: “Introduction to GIS”, “Cartography”, and “Data  acquisition and integration”. She is also supervisor of students and trains them for Olympiads on Programming. She worked as lecturer and technical adviser on TEMPUS Project “Geoinformatics MSc Central Asia” in 2010-2013. Her main responsibilities were teaching interdisciplinary courses in GIS and Masters courses, developing curriculum for masters course in GIS (course information, supervised procurement of equipment and software (ArcGIS, ERDAS, QGIS) from purchase to installation, organizing GIS Laboratory Opening Ceremony, presenting about TEMPUS GEM activities, academic processes and future plans. Gulshan as been working as an IT specialist in USAID/IFDC Program, and participated some trainings and workshops related to “Distance Academic Writing Course and Integrated Academic English”, “Maps and the Geospatial Revolution” by Pennsylvania State University, USA, “Network with LINUX and TCP/IP”, “OSM, Aerial Photogrammetry, Remote Sensing, KSUCTA”, “TEMPUS GEM training” at the University of West Hungary, “OpenGIS”, SDI – Portal, KSUC, “Theory and Practice of GPS – Geocaching and OSM, Geodata-Management”, “Data modeling/ETL with SAFE-FME, Development of NSDI/Kyrgyz Web Portal, Open Source Desktop and Server Software, KSUCTA”, etc. She also participated with publications on “GI Forum/AGIT – Salzburg University, Salzburg, Austria” in 2014, “Annual Central Asia GIS Conference “Geoinformation for Land and Resource Management” in 2012, 2011.

Guliza Momsheva

Guliza is a teacher at the faculty of natural science and geography in Osh State University and carries out practical courses on geographical sciences. She has good experience as a laboratory assistant and got “GIS program” course (Certificate) in 2016. She was awarded with as “Miss Osh State University” contest among university teachers in 2012. She has participated different pedagogical and scientifically trainings and conferences. Recently, she is working on topic of “Revival of small towns as a factor for development and socio-economic renovation of a region” (Southern Kyrgyzstan).

• Momsheva G. About natural destructive occurrences. Matters of multinational scientifically practical conference. RSSU, 2010.

• Momsheva G. Torrents and floods as dangerous natural occurrences in Kyrgyzstan. Osh State University’s gazette. N3, 2011.

• Momsheva G. Enterprise in Osh: common and regional problems Pavlodar State University’s gazette (Alma – Ata). N2, 2011.

• Momsheva G. To the question of development and locating of industry in Kyrgyzstan. Pavlodar State University’s gazette. (Alma – Ata), N-1, 2013.

Close Menu