Минхо университети

Минхо университети

Университет жөнүндө

1973-жылы негизделген UMinho азыркы учурда Португалиянын эӊ маанислүү жана абройлуу жождорунун бири болуп саналат. Ал өзүнүн компетенттүүлүгү жана окутуучуларынын сапаты, ошондой эле илимий изилдөөлөрүнүн деӊгээли, студенттер жана аспиранттар үчүн сунушталган курстарынын кеӊ спектри жана башка институттар, жалпы эле коомчулук менен өз ара аракеттешүүсүнүн мыкты даражасы менен белгилүү.
Португалиянын түндүгүндө жайгашкан UMinhoнун Брага шаарында бир кампусу жана Гимарайнш шаарында башка эки кампусу бар, алар 20 000 студентти камтыйт, алардын 40% магистранттар же аспиранттар. Университетте 1200 окутуучу жана илимий кызматкер жана 800 жакын техникалык жана административдик кызматкер бар.
Университеттин уюштуручулук түзүлүшү ийкем болуп саналат жана изилдөөнүн жаӊы тармактарын изилдөөгө көмөктөшүү менен, инновацияларга жана дисциплиналар аралыктуулукка көмөктөшөт. 11 мектептин баары жетишээрлик даражада баарын ичине камтыган жана алардын академиялык жана илимий сапатынын улуттук жана эл аралык деӊгээлдердеги эталону болуп саналат. UMinhoнун билим берүүчүлүк жана изилдөөчүлүк долбоорлору эл аралык коомчулук тарабынан таанылган жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча башка изилдөөчүлүк борборлор менен тыгыз өз ара байланыштар менен колдоого ээ болуп келет. UMinho – билимдердин баалуулугун жогорулатууну карманган, ошондой эле социалдык-экономикалык чөйрөгө багытталган, көптөгөн ийгиликтүү өнөктөштүк мамиле-катыштары бар изилдөөчүлүк институт. The Times Higher Education маалыматы боюнча 2016 жылдагы Рейтинг боюнча 150дөн 50 арасында дүйнөдө 101 позицияда турат.
UMINHO 54 жакын 1-циклдеги жана интеграцияланган магистрдик программаларды, 130 магистрдик курсту жана 50 ашык PhD программаларын сунуштайт (MIT жана CMU сыяктуу абройлуу уюмдарынын катышуусу менен бир нече эл аралык программалар, АКШ). Интернационализация институционалдык артыкчылык болуп саналат, жана Uminho Евро биримдиктин бир нече программаларына катышуунун жана координациялоонун узак жана негизделегенген тажрыйбасына ээ.

Долбоордогу ролу

Universidade do Minho Жер жөнүндөгү билимдерди жана аны менен байланышкан тобокелдиктерди баалоо боюнча курстар менен байланышкан окутууда өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшө алат. Ар бири ар башка бөлүмдөрдөн тандалып алынган профессорлордун таржымалы өтө кызыктуу жана теӊ салмакталган курстардын жаралышына көмөк көрсөтүшү ыктымал.

Universidade do Minho SDIни иштеп чыгууда жана кийирүүдө атайын тажрыйбага ээ. Бул SDIни натыйжалуу өнүктүрүү боюнча Борбордук Азиядагы уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеӊейтүү үчүн курстарды иштеп чыгууга жана өнүктүрүүгө саалым кошушу мүмкүн. Ар кандай булактардан жана форматтардан маалыматтарды кантип иштетүү жана интеграциялоо керектигин өздөштүрүү, тобокелдерди башкарууну колдоого алуучу, азыркы SDI үчүн маанилүү. Тобокелдерди жана кырсыктардын сценарийлерин баалоодо эӊ маанилүүсү VGI маалыматтарын кантип алга жылдыруу жана интеграциялоо керектигин билип алыӊыз.

Долбоордун катышуучулары

Jorge Gustavo Rocha

Prof. Jorge Gustavo Rocha has a PhD (2015) in Computer Science. In 2015, we received the IBM Shared University Research (SUR) award for his work on the national platform for geospatial data integration for managing forest fires in real time. Currently he is an Auxiliary Professor at the Department of Informatics (DI), Universidade do Minho, where he runs the GIS laboratory. He is member of the AGILE Association since 1999, and OGC member from 2005 to 2010. He was (elected in Nov. 5th, 2010) president of the OSGeo Portugal Local Chapter until Sep. 18th, 2014.

Prof. Jorge Rocha teaches GIS based courses to other schools within the Universidade do Minho. Currently he teaches GIS and Remote Sense to students from Geology, Archeology, Biomedical Engineering and Computer Science.

He likes to speak and teach about open source development, crowd sourcing and community engagement. He is very active in empowering communities to take advantage of geospatial technologies and data. He prepared and taught an Open Source Mapmaking Technologies course at the 11th ISPRS Summer School, at Wuhan University, China (2014); and an updated version of the same course in Beijing, China (2016).

Prof. Jorge Rocha is an expert in the development of GIS, SDI and SOA in the geospatial realm. He promotes the usage of geospatial open source tools, or teaching and for research. As any other professor, Jorge Rocha is a reviewer of several well knows journals, serves as program committee member of some international conferences and supervises PhD and MSc students.

• Amorim, N., Rocha, J.G. State of art survey on: Large scale image location recognition (2016) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9790, pp. 375-385.

• Nuno Oliveira and Jorge Gustavo Rocha. “Tiling 3D Terrain Models”. In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2013. Ed. By Beniamino Murgante et al. Vol. 7971. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin, 2013, pp. 550–561. isbn: 978-3-642-39636-6.

• Oliveira, N., Rocha, J.G. Evolution of geospatial web services: Proving 3D scenes for urban management and planning (2013) Proceedings of CUPUM 2013: 13th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management – Planning Support Systems for Sustainable Urban Development, pp. 1-13.

• António José Silva and Jorge Gustavo Rocha. “Design and Creating a Two-way Public Participation Geographical Information System Platform: An Open Source Architecture”. In: Open Source Geospatial Research and Education Symposium (OGRS 2012). Ed. by Olivier Ertz, Stéphane Joost, and Marj Tonini. Switzerland, 2012, pp. 253–260.

• Hugo Martins and Jorge G. Rocha. “Discovery of Geospatial Resources”. English. In: ed. by Laura Dıá z, Carlos Granell, and Joaquıń Huerta. IGI Global, Apr. 2012, pp. 220–240. ISBN: 9781466609457. Doi: 10. 4018 / 978- 1- 4666- 0945- 7.

Maribel Santos

Maribel Yasmina Santos is an Associate Professor (with Habilitation) at the Department of Information Systems, School of Engineering, from the University of Minho. She received her Habilitation in Information Systems and Technologies from the University of Minho, 2012, and her Ph.D. in Information Systems and Technologies, University of Minho, 2001. Maribel Y. Santos is the coordinator of the Software Engineering and Management Group (http://semag.algoritmi.uminho.pt) of the ALGORITMI Research Centre (http://algoritmi.uminho.pt/), where she also leads the research track “business and location-enhanced database systems”. Her research interests include  Business Intelligence and Analytics, Big Data Analytics, (Spatial) Data Warehousing and (Spatial) On-line Analytical Processing. Nowadays, she is the supervisor (or co-supervisor) of 1 postdoctoral researcher, 5 PhD students and 5 MSc students, having concluded the supervision (or co- supervision) of 4 PhD students and 32 MSc students. She is author or co-author of more than 110 international publications, including books, book chapters and papers in scientific journals and international conferences. She integrated the scientific or program committee of more than 80 national or international conferences. She is member of the Editorial Board of the International Journal of Data Mining, Modelling and Management and of the International Journal on Advances in Intelligent Systems. She is co-inventor of two patents, one national and one international. She was associate director of the Department of Information Systems (2010-2014) and was member of the AGILE council (Association of Geographic Information Laboratories for Europe, http://www.agileonline.org) from April 2011-June 2015.  Maribel Y. Santos was the Secretary-General of AGILE from May 2013 – June  2015.

• Sarjakoski, Tapani, Maribel Yasmina Santos and L. Tiina Sarjakoski (Eds.), “Geospatial Data in a Changing World”, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing Switzerland, 2016, June, ISBN: 978-3-319-33782-1 (Print) 978-3-319-33783-8 (Online) (DOI  10.1007/ 978-3-319-33783-8).

• Bação, Fernando, Maribel Yasmina Santos and Marco Painho (Eds.), “Geographic Information Science as an Enabler of Smarter Cities and Communities”, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing Switzerland, 2015, June, ISBN: 978-3-319-16786-2.

• Painho, Marco, Maribel Yasmina Santos and Hardy Pundt (Eds.), “Geospatial Thinking”, Proceedings of the 13th AGILE Conference on Geographic Information Science, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International Publishing Switzerland, 1st Edition, 418 p., 2010, May, ISBN: 978-3-642-12325-2.

• Iurgel, Ido A., and Maribel Yasmina Santos, “Advanced Clustering Analysis for Environmental Indicators”, In De Amicis, Raffaele, Radovan Stojanovic and Giuseppe Conti (Eds.), GeoSpatial Visual Analytics – Geographical Information Processing and Visual Analytics for Environmental Security, Springer Science + Business Media B.V., NATO Science for Peace and Security Series, 2009, pp. 235-250, ISBN 978-90-481-2898-3.

• Silva, Ricardo, João Moura-Pires and Maribel Yasmina Santos, “Spatial Clustering in SOLAP systems to Enhance Map Visualization”, International Journal of Data Warehousing and Mining (SCImago Journal Rank Q1, Indexed By SCOPUS, ISI, DBLP), Vol. 8, nº 2, ISSN (printed): 1548-3924. ISSN (electronic): 1548-3932, 2012 (URI: http://hdl.handle.net/1822/19182) (DOI:10.4018/jdwm.2012040102).

Renato Henriques

Prof. Renato Filipe Faria Henriques has a PhD in Geology. Currently he is an Auxiliary Professor at the Department of Earth Sciences (DCT), Universidade do Minho, and integrated member of the Earth Sciences Institute, which is a national research unit that integrates the University of Minho, the University of Porto and  the University of Évora. It was classified as “Excellent” (highest possible rank) in  the latest research unit evaluation cycle by the Nacional Science Foundation (FCT).

Prof. Renato Filipe Faria Henriques is an expert and develops most of his research activities in Coastal Dynamics and related risk assessment. He was coordinator for geology and coastal dynamics for the National Coastal Management Plan for the sector Caminha-Espinho. He was also coordinator for the physical  characterization studies for the National Coastal Management Plan of Ovar-Marinha Grande.

He has been developing an extensive work on the application of Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) for topographical monitoring of coastal dynamics. He has also been working on the application of UAV technology for the study and management of degraded mountain landscapes, for the study of invasive species, for natural risk assessment and for the divulgation of geological heritage.
Prof. Renato Filipe Faria Henriques has been coordinator in several advanced  courses on coastal dynamics and photogrammetry, mostly integrated in the  International Project “Campus do Mar”.

Prof. Renato Henriques is a reviewer of several international journals, and as integrated several committees of national and international conferences. He also supervises PhD and MSc students. He is the director of the Geology Degree at the University of Minho.

• J.A. Gonçalves and R. Henriques (2015). “Uav photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote  Sensing. Volume 104, 2015, pp.101– 111. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2015.02.009
• Gonçalves, J., Henriques, R., Alves, P., Sousa-Silva, R., Monteiro, A., Lomba, Ã., Marcos, B., Honrado, J. (2015) Evaluating an unmanned aerial vehicle-based  approach for assessing habitat extent and condition in fine-scale early  successional mountain mosaics. Applied Vegetation Science, DOI  10.1111/avsc.12204.

• João, M., Richardson, DM., Henriques, R., Marchante, E., Marchante, H., Alves, P., Gaertner, M., Honrado, J., Vicente, J. (2016). A multiscale modelling framework to guide management of plant invasions in a transboundary context. Forest  Ecosystems, Springer Berlin Heidelberg. DOI: 10.1186/s40663-016-0073-8.

• BIO A., L. BASTOS L., H. GRANJA H., PINHO J.L.S., GONÇALVES J.A., HENRIQUES R., MADEIRA S., MAGALHÃES A., RODRIGUES D. (2015), Methods for coastal monitoring and erosion risk assessment: two Portuguese case studies. Journal of Integrated Coastal Zone Management. DOI 10.5894/rgci490, APRH.

• Macedo, J.A., A. Alves, A. Lomba, J. Vicente, R. Henriques, H. Granja & J. Honrado (2010), On the interest of plant functional classifications to study community-level effects of increased disturbance on coastal dune vegetation, Acta Botanica Gallica 2010, vol. 157, no2, pp. 305-315.

• J. Honrado, J. Vicente, A. Lomba, P. Alves, J. A. Macedo, R. Henriques, H. Granja and F. B. Caldas (2010), Fine-scale patterns of vegetation assembly in the  monitoring of changes in coastal sand dune landscapes, Web Ecology 10, pp  1–14

Antonio Vieira

Dr. Antonio Vieira (vieira@geografia.uminho.pt) is Assistant Professor of Physical Geography and Environmental Studies at the Department of Geography  (University of Minho, Portugal) and Researcher at the CEGOT (Center for Studies in Geography and Spatial Planning). He is responsible for the GIS Laboratory, at  the Department of Geography (University of Minho). He has a PhD in Geography (2009), by the University of Coimbra.

Antonio Vieira is vice-president of the Portuguese Association of hazards, Prevention and Safety (RISCOS – http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos), member of the Portuguese Association of Geomorphologists (APGeom), and member of UEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos).

Prof. António Vieira teaches GIS based courses, namely Spatial Databases applied to GIS, GIS Spatial Analysis and Modeling, or Introduction to GIS. He also teaches courses on Natural Hazards.

His main research topics are soil erosion following forest fires and mitigation measures, natural hazards, geomorphology, wildland fires, geographic information systems and remote sensing, among others. More information: http://georeferencias.weebly.com.

António Vieira is reviewer of several well know journals, serves as program committee member of some international conferences and supervises PhD and MSc students.

• Vieira, A., Bento-Gonçalves, A., Costa, F., Vinha, L. da, & Ferreira-Leite, F. (forthcoming). Mountain Slopes Protection and Stabilization after Forest Fires in Mediterranean Areas: Research Developed in Mountain Areas in Portugal. In A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, & J. Hradecky (Eds.), Basics of open channel  hydraulics, river training and fluvial geomorphology. SCIENCE PUBLISHERS (CRC Press/TF Group).

• Ferreira-Leite, F., Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Nunes, A., Lourenço, L. (2016) Incidence and recurrence of large forest fires in mainland Portugal. Natural  Hazards 84 (2), 1035-1053. http://doi.org/10.1007/s11069-016-2474-y

• Nunes, A., Lourenço, L., Vieira, A., & Bento-Gonçalves, A. (2016). Precipitation and Erosivity in Southern Portugal: Seasonal Variability and Trends (1950–2008). Land Degradation & Development, 27(2), 211–222. http://doi.org/10.1002 /ldr.2265.

• Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Úbeda, X., & Martin, D. (2012). Fire and soils: Key concepts and recent advances. Geoderma, 191, 3–13. http://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.01.004.

• Ferreira-Leite, F., Bento-Gonçalves, A., & Vieira, A. (2011). The recurrence interval of forest fires in Cabeço da Vaca (Cabreira Mountain—northwest of Portugal). Environmental Research, 111(2), 215–221. http://doi.org/10.1016 /j.envres.2010.05.007.

• Vieira, A., Bento-Gonçalves, A., Ferreira-Leite, F., Martins, C. O., Mendes, L., Loureiro, E., & Salgado, J. (2012). An integrated information system to support research on soil erosion mitigation techniques after forest fires. In C. Bateira, L. Soares, A. Gomes, & H. I. Chaminé (Eds.), Geomorfologia 2010 (vol. 7, pp. 51–57). Porto: Associação Portuguesa de Geomorfólogos. Retrieved from http://hdl.handle.net/1822/20486

Close Menu