Гедиминастын Вильнюс техникалык университети

Гедиминастын Вильнюс техникалык университети

Университет жөнүндө

Гедиминастын Вильнюс техникалык университетинин (VGTU) миссиясы – илимий билимди, жаӊыча технологияларды жана маданий мурастарды демилгелөө, түзүү жана жайылтуу, коомдун мүчөлөрүн окутуу, демократияны бийик кармоо жана мындай аракеттер аркылуу өлкөнүн экономикалык өсүшүнө, экономикадагы атаандаштык духунун өнүгүшүнө, социалдык жактан камсыз болушуна жана өлкө ичиндеги тынчтыкка, ошондой эле жашоонун жогорку сапатына көмөк көрсөтүү.
Университет изилдөөлөрдүн алкагында чечимдерди кабыл алуу үчүн, ошондой эле уюштуруучулук жана каржылык ишмердүүлүк үчүн автономияга эгедер; ал автономдуулук Литва Республикасынын Конституциясы, Литва Республикасынын жогорку билим берүү жөнүндөгү Мыйзамы жана башка мыйзамдары, ошондой эле ГВТУнун Уставы тарабынан аныкталат.
Коомдук көзөмөл институту болуп университеттик кеӊеш саналат. Университеттин академиялык өзүн-өзү башкаруусунун жогорку органы Сенат болуп саналат. Университетти 4 проректор жана канцлер жардам беришкен Ректор жетектейт.
Университеттин негизги коомдук милдети билим берүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө ГВТУ Литвадагы мыкты университеттердин үчүнчү университети болуп саналат. Университеттин курамына 8 факультет (архитектура, бизнести башкаруу, жарандык курулуш, электроника, экологиялык инженерия, фундаменталдык илимдер, механика, транспорттук инженерия), авиациялык институт, бардыгы 59 кафедра кирет. Ошондой эле Эл аралык үзгүлтүксүз билим берүү борбору, Университеттик китепкана, Компьютердик борбор жана «Техника» басма үйү бар. 2016 жылы университетте 10 500 ашык студент (35% айымдар) билим алышкан. Күндүзгү жана сырттан окутуу формаларындагы бакалавр даражасындагы студенттердин саны 9000, ал эми аспиранттардын жалпы саны – 1500 түзөт. Докторантурада 200 студент илим иштери менен алектенишет.
Изилдөөлөр университеттин ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Окутуучулар курамынын жалпы саны 2016-жылы 900 адамды түзгөн, анын ичинде 500дөн ашык кызматкердин окумуштуулук даражалары бар жана 50 илимий кызматкер да кошулат. Изилдөөлөр университеттин төмөнкү курамдык бөлүмдөрүндө жүргүзүлөт: 3 изилдөөчүлүк борбор; 9 илимий-изилдөөчүлүк институт; 18 илимий-изилдөөчүлүк лабораториялар.

Долбоордогу ролу

ГВТУда жүргүзүлгөн изилдөөлөр, негизинен изилдөөлөр жана технологиялык өнүгүү, ошондой эле туруктуу өнүгүү жана ааламдык өзгөрүүлөргө тиешелүү билим берүү үчүн Евробиримдиктин ERASMUS Алкактык программаларына багытталган. Бул долбоор ГВТУнун  машина куру жана ишкердик жаатындагы билим берүүчүлүк, изилдөөчүлүк жана инновациялык кызматтарды көрсөтүүдөгү жалпы максатына ылайык келет. Өнөктөш уюм катары ГВТУ өздөрүнүн эксперттери аркылуу долбоордун бардык иш-чараларына анын иштөө мөөнөтүнүн аралыгында ГВТУнун билим берүүчүлүк жана изилдөөчүлүк тармактарына ылайык катышат. Долбоордун жүрүшүндөгү ГВТУнун негизги ролу курстарды иштеп чыгууда жардам көрсөтүүдө, ошондой эле бир курсту иштеп чыгууну жетектөөдө жатат. ГВТУ курсту иштеп чыгуунун бардык этаптарында, алсак, талдоодо долбоорлоодо, иштеп чыгууда, кийирүүдө жана баалоодо, активдүү иштейт. ГВТУ ачык баштыпкы код, GPS тармагындагы билимдер жана геодезиянын методдору негизинен программалык камсыздоону иштеп чыгуу үчүн программалык камсыздоо жаатындагы өзүнүн билимдери менен, жакынкы аралыктан жер бетинин үстүнөн лазердик сканирлөө жаатындагы билимдер жана жалпысынан окуу программаларын иштеп чыгуу менен өз салымын кошо алат. ГВТУ зарылдыкка жараша презентацияларды жана лекцияларды өткөрөт, өзөктүү натыйжалар боюнча өзөктүү изилдөөчүлүк иштерди жазат жана басып чыгарат жана талкууларды уюштурат, долбоор менен байланышкан, алсак, табигый кырсыктарды башкаруу, мейкиндиктик маалыматтык илимдер жана технологиялар, айлана-чөйрөнүн мониторинги, климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин өлчөө ж.б. тармактардагы конференцияларга жана жолугушууларга катышат. Арийне, ГВТУ да башка өнөктөштөр тарабынан өткөрүлгөн бир катар башка иш-чараларга, жумушчу пакеттин бөлүмдөрүндө так сүрөттөлгөндөй изилдөөлөр, билим берүү жана практика үчүн интеллектуалдык жана интернет-технологияларды пайдалануу менен, өз салымын кошот.  ГВТУ да жайылтуу /эксплуатациялоо боюнча иш-чараларга активдүү катышат.

Долбоордун катышуучулары

Eimuntas Paršeliūnas

Professor, Doctor. Vilnius Gediminas Technical University. Dept of Geodesy and Cadastre, Director of the Geodetic Institute. (Ph +370 5 274 4703, Fax +370 5 274 4705). e-mail: eimis@vgtu.lt.
Membership of professional bodies:
• FIG – International Federation of Geodesists;
• Lithuanian Scientific Society;
• Association of Cartographers of Lithuania.
• Member of editorial board of scientific journal “Geodesy and Cartography”
Software skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Winsurfer, VisualFoxpro,  ArcView, ArcGIS, Microstation, MGE, IRAS/C, Trimble firmware and software;  Bernese GNSS software, QuantumGIS, MapWindow GIS.

• Skeivalas, Jonas [Skeivalas, J.]; Paršeliūnas, Eimuntas [Paršeliūnas, E.]. On the measurement of the neutrino velocity applying the standard time of the Global Positioning System // Measurement science and technology. Bristol: IOP  Publishing. ISSN 0957-0233. Vol. 24, iss.1 (2013), p. [1-3]. Skeivalas, Jonas; Paršeliūnas, Eimuntas. On identification of human eye retinas by the covariance  analysis of their digital images // Optical Engineering. Bellingham: SPIE. ISSN 0091-3286. Vol. 52, iss. 7 (2013), p. [1-6].

• Petroškevičius, Petras; Popovas, Darius; Paršeliūnas, Eimuntas; Šlikas, Dominykas; Obuchovski, Romuald; Birvydienė, Rosita. An analysis of the  equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of  vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014), p. 2139-2148.

• Petroškevičius, Petras [Petroskevicius, Petras]; Paršeliūnas, Eimuntas Kazimieras [Parseliunas, Eimuntas]; Birvydienė, Rosita [Birvydiene, Rosita];  Popovas, Darius; Obuchovski, Romuald; Papšienė, Lina [Papsiene, Lina]. The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania // Geodetski vestnik. Ljubljana: Association of Surveyors of Slovenia. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014), p. 746-755.

• Skeivalas, Jonas; Paršeliūnas, Eimuntas-Kazimieras [Parseliunas, Eimuntas]. On the geodetic assumptions for the measurement of the neutrino velocity // Measurement. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0263-2241. 2014, Vol. 58, p. 349-353.

• Būga, Arūnas; Birvydienė, Rosita; Kolosovskis, Ričardas; Krikštaponis, Boleslovas; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas; Putrimas, Raimundas; Šlikas, Dominykas. Analysis of the calibration quality of the Kyviškės Calibration Baseline // Acta Geodaetica et Geophysica. Amsterdam: Springer Netherlands. ISSN 2213-5812. Vol. 51, iss. 3 (2016), p. 505-514.

• Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme 2007-2013 MULTILATERAL PROJECTS TRANSFER OF INNOVATION, project No LLP-LdV/TOI/2007/NO /165.003

• “European Level Developments of Flexible Learning Models within Geographical Information Systems (GIS) for Vocational Training – Phase two, eGIS+”. Duration: 2008-2009.• ERASMUS Intensive Program project “Geometric Documentation of the Heritage” (TOPCART) 2010-2011.

• ERASMUS Lifelong Learning Programme project „ICT at the Service of Cultural  Heritage“ (HERICT). Duration: 2012-2013.• Nordplus Framework Programme project “Curriculum development in geodesy”. Project ID: HE-2010_1a-21457. Duration: 2012-2013.

• Leonardo da Vinci programme project “Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies” (Geo Skills Plus). Project No 2013-1-NL1- LEO05-12278. Duration: 2013-2015.

Jūratė Sužiedelytė-Visockienė

Assoc. Prof. Jurate Suziedelyte Visockiene is Head at Geodesy and Cadastre department of Vilnius Gediminas Technical University. Main subjects she teaches are the Digital photogrammetry, Remote Sensing and Land Management. Assoc. prof. Jurate Suziedelyte Visockiene has been involved in one Erasmus+ project “Environmental  Management and Modelling (GeoNetC)”.
The last five years she prepared 5 articles in the international scientific journals, 3 papers in international conferences, and more than 15 papers in local scientific and practical  conferences.

• Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Tumelienė, Eglė. Unmanned aerial vehicles for photogrammetry: analysis of orthophoto images over the territory of Lithuania. International journal of aerospace  engineering. New York, USA: Hindawi publishing corporation. ISSN 1687-5966. Vol. 2016 (2016), p. [1-9].

• Ragauskas, Ugnius; Bručas, Domantas; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė. Research of remotely piloted vehicles for cargo transportation. Aviation. Vilnius: Technika. ISSN 1648-7788. Vol. 20, no. 1 (2016), p. 14-20.

• Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Bručas, Domantas; Bagdžiūnaitė, Renata;  Puzienė, Rūta; Stanionis, Arminas; Ragauskas, Ugnius. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage generation for mapping applications. Geografie. Prague: Czech Geographic Society. ISSN 1212-0014. Vol. 121, iss. 3 (2016), p. 349-367.

• Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Bagdžiūnaitė, Renata; Malys Naglis; Malienė Vida. Close-range photogrammetry enables documentation of environment- induced deformation of architectural heritage. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi,  Romania. ISSN 1582- 9596. Vol. 14, no. 6 (2015), p. 1371-1381.

• Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Pranskevičiūtė, Aušra. Influence of photogrammetric dynamic movements of non-metric camera on the accuracy results in digital images processing. Journal of vibroengineering. Vilnius:  Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 3 (2011), p. 513-522.

http://ap.vgtu.lt/index.php?act=js/publications_item&worker_id=3801

Darius Popovas

Dr. Darius Popovas currently working as associate professor in department of Geodesy and Cadaster and has got PhD in Technological sciences (Measurement Engineering). Main subjects he teaches are Terrestrial Laser Scanning, Space geodesy and Engineering geodesy. Publications are 2 papers in international scientific journals, 6  papers in international conferences, and more than 15 papers in local scientific and practical conferences

• Antanavičiūtė U., Obuchovski R., Paršeliūnas E. K., Popovas D., Šlikas D.2013. Some issues regarding the calibration of the terrestrial laser scanner Leica Scanstation C10 // Geodesy and cartography, Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no.3(2013) p. 138-143

• Petroškevičius P., Popovas D., Paršeliūnas E. K, Šlikas D., Obuchovski R., Birvydienė R. 2014. An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering, Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014) p.2139-2148

• Petroškevičius P., Popovas D., Paršeliūnas E. K, Papšienė L., Obuchovski R., Birvydienė R. 2014. The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania//Geodetski vestnik, Ljubljana: Association of Surveyors of Slovenia.. ISSN 0351-0271. Vol.58, no. 4 (2014) p. 746-755

• Stankevičius Ž, Šlikas D., Popovas D. 2015. An effective database management of the urban underground facilities and topographic information // Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 41, no. 4 (2015), p. 156-161.

• ERASMUS+. “Environmental Management and Modelling (GeoNetC)”
• TEMPUS „Development of a New Master Program in Geodesy (MPG) at University of Pristina, Kosovo”.
• LEONARDO “Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies”
• Formalization of acquired non-formal adult education competences in  Lithuanian higher education institutions.

Arūnas Būga

Master of Science in surveying. Arunas Buga is junior researcher at Institute of Geodesy, VGTU and a quality manager at Calibration laboratory, Institute of Geodesy, VGTU. He has experience of being a national project leader (INTERREG IIIC program), as well as participant (Erasmus, Erasmus +) and interpreter in different projects, trainings and courses. Arunas Buga has 20 years of experience of lecturing Geomatics subjects to the students as well as performing research.

• Buga, Arunas; Obuchovski, Romuald; Petroskevicius, Petras. Geomagnetic field survey activities in Lithuania // 8th International Conference “Environmental Engineering”, May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 3.  Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN 2029-7106, ISBN 9789955288299. p. 1306-1309.

• Zakarevicius, Algimantas; Buga, Arunas; Kaminskis, Jānis; Stanionis, Arminas. FEM modelling of horizontal tectonic stress pattern in the Baltic region // 8th International Conference “Environmental Engineering”, May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 3. Sustainable Urban development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre. Vilnius: Technika, 2011. ISSN
2029-7106, ISBN 9789955288299.

• Koivula, Hannu; Häkli, Pasi; Jokela, Jorma; Buga, Arunas; Putrimas, Raimundas. GPS metrology: bringing traceable scale to a local crustal deformation GPS network // Geodesy for planet Earth, Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. (International Association of Geodesy Symposia, Vol. 136, ISSN 0939-9585). ISSN 0939-9585, ISBN 9783642203374. Vol. 136, p. 105-112.

• Buga, Arunas; Putrimas, Raimundas; Slikas, Dominykas; Jokela, Jorma. Kyviskes Calibration Baseline: measurements and improvements analysis // 9th  International Conference “Environmental Engineering”, May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7092, ISBN 9786094576409. p. 1-7.

• Petroskevicius, Petras; Buga, Arunas; Obuchovski, Romuald. Latest research on geomagnetic field in Lithuania // 9th International Conference “Environmental Engineering”, May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7092, ISBN 9786094576409. p. 1-5.

Romuald Obuchovski

Assoc. professor, Doctor. Vilnius Gediminas Technical University. Dept of Geodesy and Cadastre, (Ph +370 5 274 4703, Fax +370 5 274 4705). e-mail: romuald.obuchovski@vgtu.lt.
Software skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowePoint, Access) AutoCad, Winsurfer, ACCESS, Foxpro, ArcView, ArcGIS, Microstation, MGE, IRAS/C, Trimble firmware and software.

• Paršeliūnas, Eimuntas [Paršeliūnas, E.]; Obuchovski, Romuald [Obuchovski, R.]; Birvydienė, Rosita [Birvydienė, R.]; Petroškevičius, Petras [Petroškevičius, P.]; Zakarevičius, Algimantas [Zakarevičius, A.]; Aksamitauskas, Vladislovas Česlovas [Aksamitauskas, V.Č.]; Rybokas, Mindaugas [Rybokas, M.]. Some issues of the  national gravimetric network development in Lithuania // Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 683-688.

• Petroškevičius, Petras; Popovas, Darius; Paršeliūnas, Eimuntas; Šlikas, Dominykas; Obuchovski, Romuald; Birvydienė, Rosita. An analysis of the  equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014), p. 2139-2148.

• Petroškevičius, Petras [Petroskevicius, Petras]; Paršeliūnas, Eimuntas Kazimieras [Parseliunas, Eimuntas]; Birvydienė, Rosita [Birvydiene,Rosita];  Popovas, Darius; Obuchovski, Romuald; Papšienė, Lina [Papsiene, Lina]. The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania // Geodetski vestnik. Ljubljana: Association of Surveyors of Slovenia. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014), p. 746-755.

• Paršeliūnas, Eimuntas [Parseliunas, Eimuntas]; Petroškevičius, Petras [Petroskevicius, Petras]; Obuchovski, Romuald; Birvydienė, Rosita [Birvydiene, Rosita]. An investigation of the automatic relative gravimeters // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. ISBN 9783037856451. 2013, Vol. 199, p.  261-266.

• Antanavičiūtė, Urtė; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas Kazimieras; Popovas, Darius; Šlikas, Dominykas. Some issues regarding the calibration of the terrestrial laser scanner Leica Scanstation C10 // Geodesy and cartography. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 3(2013), p. 138-143.

• ERASMUS Intensive Program project “Geometric Documentation of the Heritage” (TOPCART) 2010-2011.

• Leonardo da Vinci programme project “Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies” (Geo Skills Plus). Project No 2013-1-NL1- LEO05-12278. Duration: 2013-2015.

Dominykas Šlikas

Doctor. Vilnius Gediminas Technical University. Institute of Geodesy, (Ph +370 5 274 4705, Fax +370 5 274 4705). e-mail: dominykas.slikas@vgtu.lt.
Software skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowePoint, Access) AutoCad, Winsurfer, ACCESS, Foxpro, ArcView, ArcGIS, Microstation, MGE, IRAS/C, Trimble firmware and  software.

• Petroškevičius, Petras; Popovas, Darius; Paršeliūnas, Eimuntas; Šlikas, Dominykas; Obuchovski, Romuald; Birvydienė, Rosita. An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014), p. 2139-2148.

• Kalantaitė, Aušra; Paršeliūnas, Eimuntas-Kazimieras; Romanovas, Denis; Šlikas, Dominykas. Generating the open space 3d model based on LiDAR data // Geodesy and cartography Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 38, no. 4 (2012), p. 152-156.

• Antanavičiūtė, Urtė; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas Kazimieras; Popovas, Darius; Šlikas, Dominykas. Some issues regarding the calibration of the terrestrial laser scanner Leica Scanstation C10 // Geodesy and cartography. Vilnius: Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 3(2013), p. 138-143.

• Šlikas, Dominykas; Kalantaitė, Aušra; Krikštaponis, Boleslovas; Paršeliūnas, Eimuntas; Birvydienė, Rosita. On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory // 9th International Conference “Environmental Engineering”, May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers.
Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7092. ISBN 9786094576409. p.[1-10].

• ERASMUS Intensive Program project “Geometric Documentation of the Heritage” (TOPCART) 2010-2011.

• Leonardo da Vinci programme project “Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies” (Geo Skills Plus). Project No 2013-1-NL1- LEO05-12278. Duration: 2013-2015.

Close Menu