22-январь 2018-жыл. Лунд, Швеция

22-январь 2018-жыл. Лунд, Швеция


2018-жылдын 22-26-январында чогулуш өткөрүлөт

Алгачкы чогулуштун максаты-долбоордо активдүү катышкан адамдар менен жолугушуу, долбоордогу милдеттерди жана жооп керчиликтерди талкуулоо, аны аткаруу. Чогулушка келгендердин ойлорун угуу, жалпылаштырылган план түзүү жана иштин жүрүшү боюнча доклад жасоо күтүлүүдө. Бул жолугушууга өнөктөштөр да чакырылган.

2018-жылдын 22-26-январында чогулуш өткөрүлөт

Алгачкы чогулуштун максаты-долбоордо активдүү катышкан адамдар менен жолугушуу, долбоордогу милдеттерди жана жооп керчиликтерди талкуулоо, аны аткаруу. Чогулушка келгендердин ойлорун угуу, жалпылаштырылган план түзүү жана иштин жүрүшү боюнча доклад жасоо күтүлүүдө. Бул жолугушууга өнөктөштөр да чакырылган.

Image gallery

Image gallery

Close Menu