Алгачкы жолугушуу

Алгачкы жолугушуу

Милдеттер

– Кесиптик маалымат үчүн макет түзүү.
– Жумуш пакеттери (WP) жана милдеттер менен тааныштыруу.
– Жалпы керектөөлөрдү жана регионалдык приоритеттерди (артыкчылыктуу багыттарды) көрсөтүү, жана курстарды иштеп чыгууга керек талаптарды талдоо үчүн деталдуу, толук пландоо.
– iMSEPти иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон жалпы маалыматтарды жана мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоо
– өнөктөш ЖОЖдордо электрондук окутуунун жалпы кырдаалын көрсөтүү.
– Бүтүрүүчүлөрдүн аймактагы жана ЕБдеги бардык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү.
– Жетектөөчү комитетти уюштуруу жана мүчөлөрүнүн тандоо.
– Сапатты көзөмөлдөө тобун уюштуруу жана мүчөлөрүн шайлоо.
– МоU/МоА калыптандыруу.

Баяндама

Долбоор расмий түрдө алгачкы жолугушуу менен башталат. Алгачкы жолугушуунун максаты – төмөнкүлөрдү кароо жана талкуулоо: жалпы башкарууну жана милдеттерди, кызматташуунун жол-жоболорун түшүнүү жана бири бири менен таанышуу. Бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле, кызматкерлердин ортосундагы жеке мамилелерди өнүктүрүү үчүн коомдук жолугушуулар уюштурулат.

Биринчи жолугушуунун максаты – долбоордо жигердүү катышууга даяр болгон негизги байланыш адамдарынын көпчүлүгү менен жолугушуу, алар менен даярдоого тиешелүү деталдарды, милдеттерди жана жоопкерчиликтерди, ошондой эле аткарууну талкуулоо. Алар өз пикирин билдирип, бирдиктүү иш планды түзүп жана абал жөнүндө отчётту кылуусу күтүлөт. Тартылган өнөктөштөр да алгачкы жыйналышка чакырылат.

Жолугушууда төмөнкү маселелер талкууга коюлат:
– Долбоордун жалпы максаттарын жана милдеттерин, бюджетти, жоопкерчиликтерди, башкаруу түзүмүн, иш тартибин ж.б. карап чыгуу.
– Катышуучу университеттер өз окуу жайлары тууралуу жалпы маалыматты көрсөтүшөт, анын ичинде илим жана технология тармактары (SIST), айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык коркунучтарын башкаруу боюнча алардын жөндөмдүүлүктөрүн, ошондой эле тажрыйбасын жана алардын жетишкендиктерин.
– Өнөктөш университеттер окуу жайы жөнүндө жалпы маалыматты беришет, анын ичинде кызматкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн, тил жөндөмдөрүн, жеткиликтүү лабораторияларды, программалык жана аппараттык камсыздоону жана жабдууларды, аймактык жана эл аралык кызматташуу тажрыйбасын.
– Жетектөөчү комитетинин мүчөлөрү шайланат.
– Сапатты көзөмөлдөө тобунун мүчөлөрү шайланат.
– Долбоорду ишке ашырууну деталдуу, толук пландаштыруу, анын ичинде курсту иштеп чыгуу, электрондук билим берүү системасын жөнгө салуу, (iMSEP) системасын иштеп чыгуу, инструкторлорду окутуу, семинарлар ж.б.

Тиешелүү божомолдор жана коркунучтар

– Өнөктөштөр жана долбоордун катышуучулары алгачкы жыйынында катышуусу зарыл, жумушту баштоо жана долбоорду деталдуу пландаштыруу максатында.
– Чакырылган өнөктөштөр жыйынга өздөрү келип же онлайн, мисалы, Skype аркылуу катышса болот.
– Тартылган өнөктөштөр жолугушууларга катышканы үчүн акы төлөбөйт.
– Алгачкы жолугушуу Лунд университетинде долбоордун координатору катары өткөрүлөт.
– Мүчө өлкөлөр менен өнөктөш өлкөлөрдүн жалпы милдеттери алгачкы жолугушууда талкууланып, макулдашылат.
– Жолугушуу өткөрүүнүн эч кандай маанилүү коркунучу жок, төмөнкү гана учурларды эске албаганда:
– Өнөктөш өлкөлөрдөгү жана катышуучу өлкөлөрдөгү саясий туруксуздук.

Милдеттер

– Кесиптик маалымат үчүн макет түзүү.
– Жумуш пакеттери (WP) жана милдеттер менен тааныштыруу.
– Жалпы керектөөлөрдү жана регионалдык приоритеттерди (артыкчылыктуу багыттарды) көрсөтүү, жана курстарды иштеп чыгууга керек талаптарды талдоо үчүн деталдуу, толук пландоо.
– iMSEPти иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон жалпы маалыматтарды жана мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоо
– өнөктөш ЖОЖдордо электрондук окутуунун жалпы кырдаалын көрсөтүү.
– Бүтүрүүчүлөрдүн аймактагы жана ЕБдеги бардык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү.
– Жетектөөчү комитетти уюштуруу жана мүчөлөрүнүн тандоо.
– Сапатты көзөмөлдөө тобун уюштуруу жана мүчөлөрүн шайлоо.
– МоU/МоА калыптандыруу.

Баяндама

Долбоор расмий түрдө алгачкы жолугушуу менен башталат. Алгачкы жолугушуунун максаты – төмөнкүлөрдү кароо жана талкуулоо: жалпы башкарууну жана милдеттерди, кызматташуунун жол-жоболорун түшүнүү жана бири бири менен таанышуу. Бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле, кызматкерлердин ортосундагы жеке мамилелерди өнүктүрүү үчүн коомдук жолугушуулар уюштурулат.

Биринчи жолугушуунун максаты – долбоордо жигердүү катышууга даяр болгон негизги байланыш адамдарынын көпчүлүгү менен жолугушуу, алар менен даярдоого тиешелүү деталдарды, милдеттерди жана жоопкерчиликтерди, ошондой эле аткарууну талкуулоо. Алар өз пикирин билдирип, бирдиктүү иш планды түзүп жана абал жөнүндө отчётту кылуусу күтүлөт. Тартылган өнөктөштөр да алгачкы жыйналышка чакырылат.

Жолугушууда төмөнкү маселелер талкууга коюлат:
– Долбоордун жалпы максаттарын жана милдеттерин, бюджетти, жоопкерчиликтерди, башкаруу түзүмүн, иш тартибин ж.б. карап чыгуу.
– Катышуучу университеттер өз окуу жайлары тууралуу жалпы маалыматты көрсөтүшөт, анын ичинде илим жана технология тармактары (SIST), айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык коркунучтарын башкаруу боюнча алардын жөндөмдүүлүктөрүн, ошондой эле тажрыйбасын жана алардын жетишкендиктерин.
– Өнөктөш университеттер окуу жайы жөнүндө жалпы маалыматты беришет, анын ичинде кызматкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн, тил жөндөмдөрүн, жеткиликтүү лабораторияларды, программалык жана аппараттык камсыздоону жана жабдууларды, аймактык жана эл аралык кызматташуу тажрыйбасын.
– Жетектөөчү комитетинин мүчөлөрү шайланат.
– Сапатты көзөмөлдөө тобунун мүчөлөрү шайланат.
– Долбоорду ишке ашырууну деталдуу, толук пландаштыруу, анын ичинде курсту иштеп чыгуу, электрондук билим берүү системасын жөнгө салуу, (iMSEP) системасын иштеп чыгуу, инструкторлорду окутуу, семинарлар ж.б.

Тиешелүү божомолдор жана коркунучтар

– Өнөктөштөр жана долбоордун катышуучулары алгачкы жыйынында катышуусу зарыл, жумушту баштоо жана долбоорду деталдуу пландаштыруу максатында.
– Чакырылган өнөктөштөр жыйынга өздөрү келип же онлайн, мисалы, Skype аркылуу катышса болот.
– Тартылган өнөктөштөр жолугушууларга катышканы үчүн акы төлөбөйт.
– Алгачкы жолугушуу Лунд университетинде долбоордун координатору катары өткөрүлөт.
– Мүчө өлкөлөр менен өнөктөш өлкөлөрдүн жалпы милдеттери алгачкы жолугушууда талкууланып, макулдашылат.
– Жолугушуу өткөрүүнүн эч кандай маанилүү коркунучу жок, төмөнкү гана учурларды эске албаганда:
– Өнөктөш өлкөлөрдөгү жана катышуучу өлкөлөрдөгү саясий туруксуздук.

Close Menu