Иштеп чыгууга даярдык:
маалыматтарды топтоо жана жергиликтүү муктаждыктарды анализдөө

Иштеп чыгууга даярдык: маалыматтарды топтоо жана жергиликтүү муктаждыктарды анализдөө

Милдеттер

– Курстарды даярдоо үчүн муктаждыктарды чогултуу, анализдөө жана отчет тапшырууну талкуулоо
– өнөктөш университеттерде жалпы электрондук окутууга байланышкан кырдаалды кароо
– Байланыш каналдарын тандоо
– Иштелип чыккан курстун мазмуну керектөөчүлөргө пайдалуу болушу керек
– Курсту иштеп чыгуу үчүн группалар түзүлүп, ар бир группага координатор дайындалат
– iMSEP жана отчет үчүн муктаждыктарды аныктоо
– iMSEPтин функционалдуулугун аныктоо
– өнөктөш университетерге лабораториялары үчүн жабдыктарды сатып алуу
– электрондук окутуу системасы үчүн жабдууларды сатып алуу

Баяндап жазуу

Бул жумушчу пакеттин максаты Өзбекстан жана Кыргызстан керектөөчүлөрүнө курстарды жана iMSEP иштеп чыгуу. Регионалдык өнөктөштөр айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык коркунучун башкаруу боюнча иштеп жаткан министрликтер жана уюмдардан интервью алышат. Өлкөлөрдө ири кырсыктар жана негизги экологиялык маселелер изилденет. SIST жөнүндө кабардар деңгээли жана пайдалануу деңгээли да изилденет. Мейкиндик маалыматтарынын сапаты, аларды башкаруу жана маалыматтарды алмашуу маселелери изилденет. iMSEPтин функционалдуулугу жана интерфейси боюнча сурамжылоо жүргүзүлөт.
Сурамжылоо жыйынтыгы өнөктөштөр тарабынат сунуш кылынат. Сурамжылоонун негизинде курстардын окуу материалдарынын мазмуну аныкталат. Курстарды иштеп чыгуу үчүн группалар түзүлүп (өнөктөш жана катышуучу университеттердин өкүлдөрүнөн) жана курстарды иштеп чыгуу боюнча милдеттер бирдей бөлүштүрүлөт. Иштеп чыгуу мөөнөтү жетекчи комитеттери тарабынан аныкталат.

Курсту иштеп чыгуу жана ар бир группага катышуучу университеттер тарабынан координацияланат. Курс үчүн теоретикалык жана практикалык тапшырмалар, маалымат булактары жана мисалдардын саны иштеп жаткан группаларда талкууланат жана макулдашылат. Кыргызстан жана Өзбекстан өнөктөш университеттеринин лабораторияларына электрондук окуу үчүн жабдуулар сатылып алынат.

 

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

– Өзбекстан менен Кыргызстандын учурдагы абалы жөнүндө маалымат, ошондой эле курсту иштеп чыгуунун муктаждыктары жана (iMSEP) айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктарды башкаруу үчүн Интернет системасындагы башкаруучу маалыматтарды иштеп чыгуу.
– Өнөктөш ЖОЖдор окуу курстарын өткөрүү максатында керектүү жабдуулар, сервер, компьютерлер, программалык камсыздоо ж.б. жабдыктарды сатып алышы керек.
– Жабдыктар электрондук окутуу системасын ишке киргизүү үчүн талап кылынат.
Тобокелчиликтер:
– маалымат чогултуу жана анализдөө керек, себеби бюрократиялык кыйынчылыктардан улам кечеңдеши мүмкүн, мисалы, уруксат алууну күтүү. Бул маселе жакшы пикир менен, улуттук бийлик менен, жогорку даражадагы кызматташуу менен чечилиши мүмкүн. Биз мыкты сапатта милдеттерди ишке ашыруу үчүн жетишерлик убакыт сарптадык.
– өнөктөш университеттерде акча которуу иштеринде күтүүсүз себептер (мисалы, саясий) болушу мүмкүн.

Милдеттер

– Курстарды даярдоо үчүн муктаждыктарды чогултуу, анализдөө жана отчет тапшырууну талкуулоо
– өнөктөш университеттерде жалпы электрондук окутууга байланышкан кырдаалды кароо
– Байланыш каналдарын тандоо
– Иштелип чыккан курстун мазмуну керектөөчүлөргө пайдалуу болушу керек
– Курсту иштеп чыгуу үчүн группалар түзүлүп, ар бир группага координатор дайындалат
– iMSEP жана отчет үчүн муктаждыктарды аныктоо
– iMSEPтин функционалдуулугун аныктоо
– өнөктөш университетерге лабораториялары үчүн жабдыктарды сатып алуу
– электрондук окутуу системасы үчүн жабдууларды сатып алуу

Баяндап жазуу

Бул жумушчу пакеттин максаты Өзбекстан жана Кыргызстан керектөөчүлөрүнө курстарды жана iMSEP иштеп чыгуу. Регионалдык өнөктөштөр айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык коркунучун башкаруу боюнча иштеп жаткан министрликтер жана уюмдардан интервью алышат. Өлкөлөрдө ири кырсыктар жана негизги экологиялык маселелер изилденет. SIST жөнүндө кабардар деңгээли жана пайдалануу деңгээли да изилденет. Мейкиндик маалыматтарынын сапаты, аларды башкаруу жана маалыматтарды алмашуу маселелери изилденет. iMSEPтин функционалдуулугу жана интерфейси боюнча сурамжылоо жүргүзүлөт.
Сурамжылоо жыйынтыгы өнөктөштөр тарабынат сунуш кылынат. Сурамжылоонун негизинде курстардын окуу материалдарынын мазмуну аныкталат. Курстарды иштеп чыгуу үчүн группалар түзүлүп (өнөктөш жана катышуучу университеттердин өкүлдөрүнөн) жана курстарды иштеп чыгуу боюнча милдеттер бирдей бөлүштүрүлөт. Иштеп чыгуу мөөнөтү жетекчи комитеттери тарабынан аныкталат.

Курсту иштеп чыгуу жана ар бир группага катышуучу университеттер тарабынан координацияланат. Курс үчүн теоретикалык жана практикалык тапшырмалар, маалымат булактары жана мисалдардын саны иштеп жаткан группаларда талкууланат жана макулдашылат. Кыргызстан жана Өзбекстан өнөктөш университеттеринин лабораторияларына электрондук окуу үчүн жабдуулар сатылып алынат.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

– Өзбекстан менен Кыргызстандын учурдагы абалы жөнүндө маалымат, ошондой эле курсту иштеп чыгуунун муктаждыктары жана (iMSEP) айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктарды башкаруу үчүн Интернет системасындагы башкаруучу маалыматтарды иштеп чыгуу.
– Өнөктөш ЖОЖдор окуу курстарын өткөрүү максатында керектүү жабдуулар, сервер, компьютерлер, программалык камсыздоо ж.б. жабдыктарды сатып алышы керек.
– Жабдыктар электрондук окутуу системасын ишке киргизүү үчүн талап кылынат.
Тобокелчиликтер:
– маалымат чогултуу жана анализдөө керек, себеби бюрократиялык кыйынчылыктардан улам кечеңдеши мүмкүн, мисалы, уруксат алууну күтүү. Бул маселе жакшы пикир менен, улуттук бийлик менен, жогорку даражадагы кызматташуу менен чечилиши мүмкүн. Биз мыкты сапатта милдеттерди ишке ашыруу үчүн жетишерлик убакыт сарптадык.
– өнөктөш университеттерде акча которуу иштеринде күтүүсүз себептер (мисалы, саясий) болушу мүмкүн.

 

Close Menu