20-май 2018-жыл. Афина, Греция

20-май 2018-жыл. Афина, Греция


2018-жылдын 20-майында чогулуш болду

Чогулуштун максаты курстун материалдарынын мазмунун тактоо жана курсту иштеп чыгуучу группа түзүү (өнөктөш-университеттерден жана катышуучу-университеттерден). Ошондой эле тапшырмаларды бирдей бөлүштүрүү.

2018-жылдын 20-майында чогулуш болду

Чогулуштун максаты курстун материалдарынын мазмунун тактоо жана курсту иштеп чыгуучу группа түзүү (өнөктөш-университеттерден жана катышуучу-университеттерден). Ошондой эле тапшырмаларды бирдей бөлүштүрүү.

Image gallery

Image gallery

Close Menu