2-сентябрь 2018-жыл. Брага, Португалия

2-сентябрь 2018-жыл. Брага, Португалия


2018-жылдын 2-7-сентябрында чогулуш болуп өттү

Чогулуштун максаты-иштелип чыккан новатордук курстардын негизги варианттарын сунуш кылуу жана талкуулоо. Ошондой эле, колдонулушун, теоретикалык жана практикалык материалдарын талкуулоо

2018-жылдын 2-7-сентябрында чогулуш болуп өттү

Чогулуштун максаты-иштелип чыккан новатордук курстардын негизги варианттарын сунуш кылуу жана талкуулоо. Ошондой эле, колдонулушун, теоретикалык жана практикалык материалдарын талкуулоо

Image gallery

Image gallery

Close Menu