Курстарды иштеп чыгуу

Курстарды иштеп чыгуу

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Долбоордун катышуучулары новатордук жана аралаш курстарды иштеп чыгууда кызыктар тараптардын муктаждыктарын эске алуу менен Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктарды башкаруу көйгөйлөрүн байланыштырышы керек. Аймактык өнөктөштөр жана европалык катышуучулар университеттерден жогорку квалификациялуу кызматкерлерди дайындайт жана курсту андан ары өркүндөтүү үчүн зарыл болгон башка каражаттарды колдонот. Курсту иштеп чыгуу үчүн учурдагы окуу материалдары, акыркы изилденген илимий иштер, курсту иштеп чыккандардын тажрыйбасы жана билими колдонулат. Курсту жазып жатышкандар дайыма бири бири менен курстун координатору аркылуу байланышта болушат жана иштеп жаткан иштери боюнча талкуу жүргүзүп турушат. Бул байланыштар Skype жана электрондук почта аркылуу ишке ашат. Курсту жазып жаткандар жолугушууларды өткөрүп, бетме бет талкуулашып, иштин жыйынтыгын чыгарышат.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

Ар бир курсту иштеп чыгууда жумушчу группа түзүлгөн. Ар бир группада 8 окутуучу бар, алар ар бир өнөктөш жана катышуучу университеттерден. Группаларга мындан сырткары ассоциациялык өнөктөштөрдүн өкүлдөрү (акысыз) жана пилоттук катышуучулар (баа берүү үчүн) кошулган. Ар бир группада катышуучу-университеттерден курстун координаторлору бар.
Курсту өркүндөтүүдө көрүнүктүү тобокелчиликтер байкалган жок. Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо менен байланышкан маалыматтык проблемалардан улам айрым тобокелчиликтер жаралышы мүмкүн. Аймактагы курсту жазып жаткандар курс үчүн керектүү болгон ишенимдүү маалыматтарды табышы мүмкүн. Мындан сырткары курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы да мүмкүн.

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Долбоордун катышуучулары новатордук жана аралаш курстарды иштеп чыгууда кызыктар тараптардын муктаждыктарын эске алуу менен Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктарды башкаруу көйгөйлөрүн байланыштырышы керек. Аймактык өнөктөштөр жана европалык катышуучулар университеттерден жогорку квалификациялуу кызматкерлерди дайындайт жана курсту андан ары өркүндөтүү үчүн зарыл болгон башка каражаттарды колдонот. Курсту иштеп чыгуу үчүн учурдагы окуу материалдары, акыркы изилденген илимий иштер, курсту иштеп чыккандардын тажрыйбасы жана билими колдонулат. Курсту жазып жатышкандар дайыма бири бири менен курстун координатору аркылуу байланышта болушат жана иштеп жаткан иштери боюнча талкуу жүргүзүп турушат. Бул байланыштар Skype жана электрондук почта аркылуу ишке ашат. Курсту жазып жаткандар жолугушууларды өткөрүп, бетме бет талкуулашып, иштин жыйынтыгын чыгарышат.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

Ар бир курсту иштеп чыгууда жумушчу группа түзүлгөн. Ар бир группада 8 окутуучу бар, алар ар бир өнөктөш жана катышуучу университеттерден. Группаларга мындан сырткары ассоциациялык өнөктөштөрдүн өкүлдөрү (акысыз) жана пилоттук катышуучулар (баа берүү үчүн) кошулган. Ар бир группада катышуучу-университеттерден курстун координаторлору бар.
Курсту өркүндөтүүдө көрүнүктүү тобокелчиликтер байкалган жок. Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо менен байланышкан маалыматтык проблемалардан улам айрым тобокелчиликтер жаралышы мүмкүн. Аймактагы курсту жазып жаткандар курс үчүн керектүү болгон ишенимдүү маалыматтарды табышы мүмкүн. Мындан сырткары курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы да мүмкүн.

Close Menu