4-март 2019-жыл. Вильнюс, Литва

4-март 2019-жыл. Вильнюс, Литва

2019-жылдын 4-мартында чогулуш болот

Чогулуштун максаты иштелип чыккан новатордук курстун негизги версиясын сунуш кылуу жана талкуулоо. Ошондой эле, колдонушун, методикасындагы өзгөрүүлөрдү жана жалпы көрүнүшүн, теориялык жана практикалык материалдарын талдоо.

2019-жылдын 4-мартында чогулуш болот

Чогулуштун максаты иштелип чыккан новатордук курстун негизги версиясын сунуш кылуу жана талкуулоо. Ошондой эле, колдонушун, методикасындагы өзгөрүүлөрдү жана жалпы көрүнүшүн, теориялык жана практикалык материалдарын талдоо.

Image gallery

Image gallery

Close Menu