Айлана чөйрөнү коргоо үчүн ГМС жана ДЗ

Айлана чөйрөнү коргоо үчүн ГМС жана ДЗ

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Негизги көӊүл жаӊы аймактык экологиялык проблемаларга жана алардын мүмкүн болушунча чечилишине, ошондой эле керектөөчү кызыкдар тараптарга бурулган. Курс теоретикалык, практикалык, талаа жумушу жана өз алдынча иштөөдөн турат.
Курсту өтүүдө студенттер айлана чөйрөнү коргоодо ГМС жана ДЗ колдонууну ошондой эле, тийиштүү инструменттерди, айлана чөйрөнү коргоо үчүн методдорду жана моделдерди колдоно алат. Мисалы, айлана чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдү табууну жана ченөөнү.
Мурда айтылгандай, курстун мазмуну жумушчу группа тарабынан негизинен керектөөчүлөрдү анализ кылуу жана талкуулоо аркылуу аныкталат. Учурдагы курс ГМС жана ДЗ новатордук методдорду колдонуу менен иштелип чыгышы керек

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Курстун мазмуну 2-кеӊешмеде макулдашылат.
-Группада курсту жазып жаткандар Skype жана электрондук почтанын жардамы менен макулдашып иштешет.
– Курс Болон системасынын негизинде жазылышы керек.
– Иштелип жаткан курсту Европалык катышуучулардан курстун координатору катары жетектейт.
– Иштелип жаткан курс англис тилинде жазылып, көлөмү 10 кредиттен турат. Андан кийин өзбек, кыргыз жана кара калпак тилдерине которулат. Курсту иштеп чыгууда кандайдыр бир олуттуу тобокелчиликтер болгон жок. Бирок, курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы мүмкүн.

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Негизги көӊүл жаӊы аймактык экологиялык проблемаларга жана алардын мүмкүн болушунча чечилишине, ошондой эле керектөөчү кызыкдар тараптарга бурулган. Курс теоретикалык, практикалык, талаа жумушу жана өз алдынча иштөөдөн турат.
Курсту өтүүдө студенттер айлана чөйрөнү коргоодо ГМС жана ДЗ колдонууну ошондой эле, тийиштүү инструменттерди, айлана чөйрөнү коргоо үчүн методдорду жана моделдерди колдоно алат. Мисалы, айлана чөйрөдөгү өзгөрүүлөрдү табууну жана ченөөнү.
Мурда айтылгандай, курстун мазмуну жумушчу группа тарабынан негизинен керектөөчүлөрдү анализ кылуу жана талкуулоо аркылуу аныкталат. Учурдагы курс ГМС жана ДЗ новатордук методдорду колдонуу менен иштелип чыгышы керек

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Курстун мазмуну 2-кеӊешмеде макулдашылат.
-Группада курсту жазып жаткандар Skype жана электрондук почтанын жардамы менен макулдашып иштешет.
– Курс Болон системасынын негизинде жазылышы керек.
– Иштелип жаткан курсту Европалык катышуучулардан курстун координатору катары жетектейт.
– Иштелип жаткан курс англис тилинде жазылып, көлөмү 10 кредиттен турат. Андан кийин өзбек, кыргыз жана кара калпак тилдерине которулат. Курсту иштеп чыгууда кандайдыр бир олуттуу тобокелчиликтер болгон жок. Бирок, курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы мүмкүн.

Close Menu