Табигый кырсык коркунучун башкарууда ГМС жана ДЗ

Табигый кырсык коркунучун башкарууда ГМС жана ДЗ

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Негизги көӊүл жакынкы арада болгон табигый кырсыктарга, айлана чөйрөнү башкарууда туура эмес иш аракеттер менен шартталган учурларга багытталган. Мындай учурда SIST кырсыкты жумшартканга жана бул табигый кырсыкка жооп бергенге жардамга келиши мүмкүн. Курс теоретикалык, практикалык, талаа жумушунан жана өз алдынча иштен турат. Курсту өтүүдө студенттер табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда ГМС жана ДЗны колдонушу, о.э. тийиштүү инструменттерди, табигый кырсык тобокелчиликтерин азайтуу үчүн методдорду жана моделдерди колдоно алат. Мисалы, коркунучтарды табуу жана анализдөө, алардын таасирлерин жумшартуу боюнча сценарийлерди иштеп чыгуу, болтурбоо үчүн пландаштыруу жана прогноздоо.
Мурда айтылгандай, курстун мазмуну жумушчу группа тарабынан, негизинен керектөөчүлөрдү анализ кылуу жана талкуулоо аркылуу аныкталат. Учурдагы курс ГМС жана ДЗнын новатордук методдорун колдонуу менен иштелип чыгышы керек. Кыргызстандагы жана Өзбекстандагы ири кырсыктар, кургакчылык жана көчкүлөр лекцияларды жазууда көӊүлдүн борборунда болууга тийиш.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Курстун мазмуну 2-кеӊешмеде макулдашылат.
-Группада курсту жазып жаткандар Skype жана электрондук почтанын жардамы менен макулдашып иштешет.
– Курс Болон системасынын негизинде жазылышы керек.
– Иштелип жаткан курсту Европалык катышуучулардан курстун координатору катары жетектейт.
– Иштелип жаткан курс англис тилинде жазылып, көлөмү 10 кредиттен турат. Андан кийин өзбек, кыргыз жана кара калпак тилдерине которулат.
– Курсту иштеп чыгууда кандайдыр бир олуттуу тобокелчиликтер болгон жок. Бирок, курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы мүмкүн.

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Негизги көӊүл жакынкы арада болгон табигый кырсыктарга, айлана чөйрөнү башкарууда туура эмес иш аракеттер менен шартталган учурларга багытталган. Мындай учурда SIST кырсыкты жумшартканга жана бул табигый кырсыкка жооп бергенге жардамга келиши мүмкүн. Курс теоретикалык, практикалык, талаа жумушунан жана өз алдынча иштен турат. Курсту өтүүдө студенттер табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда ГМС жана ДЗны колдонушу, о.э. тийиштүү инструменттерди, табигый кырсык тобокелчиликтерин азайтуу үчүн методдорду жана моделдерди колдоно алат. Мисалы, коркунучтарды табуу жана анализдөө, алардын таасирлерин жумшартуу боюнча сценарийлерди иштеп чыгуу, болтурбоо үчүн пландаштыруу жана прогноздоо.
Мурда айтылгандай, курстун мазмуну жумушчу группа тарабынан, негизинен керектөөчүлөрдү анализ кылуу жана талкуулоо аркылуу аныкталат. Учурдагы курс ГМС жана ДЗнын новатордук методдорун колдонуу менен иштелип чыгышы керек. Кыргызстандагы жана Өзбекстандагы ири кырсыктар, кургакчылык жана көчкүлөр лекцияларды жазууда көӊүлдүн борборунда болууга тийиш.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Курстун мазмуну 2-кеӊешмеде макулдашылат.
-Группада курсту жазып жаткандар Skype жана электрондук почтанын жардамы менен макулдашып иштешет.
– Курс Болон системасынын негизинде жазылышы керек.
– Иштелип жаткан курсту Европалык катышуучулардан курстун координатору катары жетектейт.
– Иштелип жаткан курс англис тилинде жазылып, көлөмү 10 кредиттен турат. Андан кийин өзбек, кыргыз жана кара калпак тилдерине которулат.
– Курсту иштеп чыгууда кандайдыр бир олуттуу тобокелчиликтер болгон жок. Бирок, курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы мүмкүн.

Close Menu