Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык коркунучун башкаруу үчүн SDI

Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык коркунучун башкаруу үчүн SDI

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Мейкиндиктеги маалыматтардын структурасы (SDI) айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу үчүн керек. Мисалы, INSPIRE европалыктардын демилгеси менен SDI Европада айлана чөйрөнү коргоо жана мыкты мониторинг жүргүзүү үчүн түзүлгөн. Аталган курста негизги көӊүл айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда новатордук методдорго, мейкиндиктеги маалыматтарды колдонуу жана алмашуу технологияларга жана стандарттарга бурулган. Курс теоретикалык, практикалык жана көз карандысыз изилдөөлөрдөн турат.
Курсту өтүүдө студенттер айлана чөйрөнү жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда керектигин жана артыкчылыктарын түшүнүшөт. Ошондой эле, орундуу жана новатордук моделдерди, мейкиндик маалыматтарын (айрыкча өтө чоӊ маалыматтарды) сактоо үчүн технологиялар жана инструменттерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушу керек. Мындан сырткары, өндүрүүчүлөрдү жана колдонуучу топтордун ортосунда өз ара маалымат алмашууну билүү керек. Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда SDI ды пландаштырууда жана чечимдерди кабыл алууда мейкиндик маалыматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча жана ыкчам пайдаланууда негиз катары эсептелет.
Мурда экертилгендей, курстун мазмуну жумушчу топ тарабынан негизинен керектөөчүлөрдү анализ кылуу жана талкуулоо аркылуу аныкталат. Учурдагы ИКТ жана SIST областындагы новатордук технологияларды колдонуу менен иштелип чыгышы керек.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Курстун мазмуну 2-кеӊешмеде макулдашылат.
-Группада курсту жазып жаткандар Skype жана электрондук почтанын жардамы менен макулдашып иштешет.
– Курс Болон системасынын негизинде жазылышы керек.
– Иштелип жаткан курсту Европалык катышуучулардан курстун координатору катары жетектейт.
– Иштелип жаткан курс англис тилинде жазылып, көлөмү 10 кредиттен турат. Андан кийин өзбек, кыргыз жана кара калпак тилдерине которулат.
-Курсту иштеп чыгууда кандайдыр бир олуттуу тобокелчиликтер болгон жок. Бирок, курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы мүмкүн.

 

Милдеттер

-Аймактык, улуттук артыкчылыктарды жана муктаждыктарды эске алуу менен.
-Курстун азыркы жана новатордук мүнөздөмөлөрүн аныктоо.
-Курстардын мазмунун аныктоо.
-Көнүгүүлөрдү жана лабораториялык иштерди аныктоо.
-Лекция жазуу үчүн материалдарды даярдоо.
-Көнүгүүлөр жана лабораториялык иштер үчүн инструкция жана материалдарды даярдоо.
-Эксперттердин комментарияларын жана сындарын кароо.

Баяндап жазуу

Мейкиндиктеги маалыматтардын структурасы (SDI) айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу үчүн керек. Мисалы, INSPIRE европалыктардын демилгеси менен SDI Европада айлана чөйрөнү коргоо жана мыкты мониторинг жүргүзүү үчүн түзүлгөн. Аталган курста негизги көӊүл айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда новатордук методдорго, мейкиндиктеги маалыматтарды колдонуу жана алмашуу технологияларга жана стандарттарга бурулган. Курс теоретикалык, практикалык жана көз карандысыз изилдөөлөрдөн турат.
Курсту өтүүдө студенттер айлана чөйрөнү жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда керектигин жана артыкчылыктарын түшүнүшөт. Ошондой эле, орундуу жана новатордук моделдерди, мейкиндик маалыматтарын (айрыкча өтө чоӊ маалыматтарды) сактоо үчүн технологиялар жана инструменттерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушу керек. Мындан сырткары, өндүрүүчүлөрдү жана колдонуучу топтордун ортосунда өз ара маалымат алмашууну билүү керек. Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда SDI ды пландаштырууда жана чечимдерди кабыл алууда мейкиндик маалыматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча жана ыкчам пайдаланууда негиз катары эсептелет.
Мурда экертилгендей, курстун мазмуну жумушчу топ тарабынан негизинен керектөөчүлөрдү анализ кылуу жана талкуулоо аркылуу аныкталат. Учурдагы ИКТ жана SIST областындагы новатордук технологияларды колдонуу менен иштелип чыгышы керек.

Негизги жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Курстун мазмуну 2-кеӊешмеде макулдашылат.
-Группада курсту жазып жаткандар Skype жана электрондук почтанын жардамы менен макулдашып иштешет.
– Курс Болон системасынын негизинде жазылышы керек.
– Иштелип жаткан курсту Европалык катышуучулардан курстун координатору катары жетектейт.
– Иштелип жаткан курс англис тилинде жазылып, көлөмү 10 кредиттен турат. Андан кийин өзбек, кыргыз жана кара калпак тилдерине которулат.
-Курсту иштеп чыгууда кандайдыр бир олуттуу тобокелчиликтер болгон жок. Бирок, курсту аккредитациядан өткөрүүдө бюрократиянын айынан узак убакытка кармалышы мүмкүн.

Close Menu