Инструкторлорду даярдоо (ТоТ)

Инструкторлорду даярдоо (ТоТ)

Милдеттер

– Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда SIST боюнча окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу үчүн жогорку сапаттагы окутууну уюштуруу.
– Өнөктөш-университеттерден башка аймактагы университеттер үчүн инструкторлорду даярдоо.
-iMSEPти колдоо жана пайдалануу боюнча өнөктөш-университеттер үчүн инструкторлорду даярдайт.
– iMSEPти пайдаланууну каалаган тараптарды (өнөктөш-университеттер) окутуу.

Баяндап жазуу

Инструкторлорду даярдоо өнөктөш-өлкөлөр үчүн активдүү катышууну жана ага кеткен чыгымдарды азайтууну камсыз кылат. Долбоордун алкагында бирдей мүмкүнчүлүк, гендердик баланс маселесин көзөмөлгө алат. Эки жолу окуу сессиясы өткөрүлөт: Биринчиси Өзбекстанда, экинчиси Кыргызстанда. Инструкторлорду даярдоодо электрондук окуу системасын орнотуу, семинарлар аркылуу аны жайылтууну уюштурат. Бул долбоордун чыгымдарын эффективдүү башкарууга өбөлгө болот.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

Новатордук жана аралаш курстарды иштеп чыккандан кийин өнөктөш-университеттердин жана ассоциациялык-өнөктөштөрдүн окутуучулары даярдыктардан өткөрүлөт. Бул жумушчу пакет окутуучулардын жөндөмдөрүн жакшыртып, үзгүлтүксүз билим берүүгө жана үзгүлтүксүз окутууга кепилдик берет. Инспекторлорду даярдоодо курстар эки ыкма менен уюштурулат:
а) Европалынын катышуучу-университеттери өнөктөш-университеттер үчүн инструкторлорду даярдоо.
б) Өнөктөш-университеттер башка аймактагы университеттер үчүн инструкторлорду даярдоо (алардын ортосундагы макулдашуу боюнча кийинчерээк).
-(iMSEP) табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу жана айлана чөйрөнү коргоо үчүн иштелип чыккан маалыматтарды башкаруучу интернет-системасы инспекторлорду даярдоодо өнөктөштөр, өнөктөш университеттер кызыкдар тараптарга жардам берүүгө милдеттендирилет.
-өнөктөш-университеттер Болон процесси жана анын артыкчылыктары жөнүндө толук маалымат алууга тийиш, себеби аймактагы ЖОЖдорду аталган системаны пайдаланууга ынандыруу керек.
-Инструкторлорду даярдоодо жергиликтүү катышуучулардын тилди билүү маселеси олуттуу деле тобокелчиликтерди жаратпайт. Себеби, өнөктөш-университеттердин айрым окутуучулары англис тилин жакшы сүйлөй алышпайт. Алар менен сүйлөшүү оор болушу мүмкүн. Бул өтө чоӊ деле тобокелчилик эмес, себеби Гедиминас атындагы Вильнюс техникалык университетинин катышуучулары орус тилинде сүйлөшөт. Өнөктөш-университеттерде англис тилинде сүйлөгөн окутуучулар бар, алар котормо иштерине жардам беришет (көӊүл бургула, техникалык тил да керек болот).

Милдеттер

– Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкарууда SIST боюнча окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу үчүн жогорку сапаттагы окутууну уюштуруу.
– Өнөктөш-университеттерден башка аймактагы университеттер үчүн инструкторлорду даярдоо.
-iMSEPти колдоо жана пайдалануу боюнча өнөктөш-университеттер үчүн инструкторлорду даярдайт.
– iMSEPти пайдаланууну каалаган тараптарды (өнөктөш-университеттер) окутуу.

Баяндап жазуу

Инструкторлорду даярдоо өнөктөш-өлкөлөр үчүн активдүү катышууну жана ага кеткен чыгымдарды азайтууну камсыз кылат. Долбоордун алкагында бирдей мүмкүнчүлүк, гендердик баланс маселесин көзөмөлгө алат. Эки жолу окуу сессиясы өткөрүлөт: Биринчиси Өзбекстанда, экинчиси Кыргызстанда. Инструкторлорду даярдоодо электрондук окуу системасын орнотуу, семинарлар аркылуу аны жайылтууну уюштурат. Бул долбоордун чыгымдарын эффективдүү башкарууга өбөлгө болот.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

Новатордук жана аралаш курстарды иштеп чыккандан кийин өнөктөш-университеттердин жана ассоциациялык-өнөктөштөрдүн окутуучулары даярдыктардан өткөрүлөт. Бул жумушчу пакет окутуучулардын жөндөмдөрүн жакшыртып, үзгүлтүксүз билим берүүгө жана үзгүлтүксүз окутууга кепилдик берет. Инспекторлорду даярдоодо курстар эки ыкма менен уюштурулат:
а) Европалынын катышуучу-университеттери өнөктөш-университеттер үчүн инструкторлорду даярдоо.
б) Өнөктөш-университеттер башка аймактагы университеттер үчүн инструкторлорду даярдоо (алардын ортосундагы макулдашуу боюнча кийинчерээк).
-(iMSEP) табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу жана айлана чөйрөнү коргоо үчүн иштелип чыккан маалыматтарды башкаруучу интернет-системасы инспекторлорду даярдоодо өнөктөштөр, өнөктөш университеттер кызыкдар тараптарга жардам берүүгө милдеттендирилет.
-өнөктөш-университеттер Болон процесси жана анын артыкчылыктары жөнүндө толук маалымат алууга тийиш, себеби аймактагы ЖОЖдорду аталган системаны пайдаланууга ынандыруу керек.
-Инструкторлорду даярдоодо жергиликтүү катышуучулардын тилди билүү маселеси олуттуу деле тобокелчиликтерди жаратпайт. Себеби, өнөктөш-университеттердин айрым окутуучулары англис тилин жакшы сүйлөй алышпайт. Алар менен сүйлөшүү оор болушу мүмкүн. Бул өтө чоӊ деле тобокелчилик эмес, себеби Гедиминас атындагы Вильнюс техникалык университетинин катышуучулары орус тилинде сүйлөшөт. Өнөктөш-университеттерде англис тилинде сүйлөгөн окутуучулар бар, алар котормо иштерине жардам беришет (көӊүл бургула, техникалык тил да керек болот).

Close Menu