Электрондук окуу системасын орнотуу

Электрондук окуу системасын орнотууs

Милдеттер

-Электрондук окуу системасын орнотуу.
-Системаны орнотууну үйрөтүү.
-Системаны пайдаланууну үйрөтүү.

Баяндап жазуу

Өнөктөш-университеттер курсту онлайн режимде иштеп чыгыш үчүн ар бир университетте электрондук окуу система орнотулушу керек. Өнөктөш-университеттерде бул система башка курстар үчүн колдонулушу мүмкүн. Ошондуктан, компьютердик маалыматтык технологияны практика жүзүндө колдонуу бирден бир аймактык приоритеттерден болуп саналат. Система бир окутууну башкаруу системасынан жана аларды бири бири менен байланыштырып турган бир административдик системадан турат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Өнөктөш-ЖОЖдор (долбоордун инструменттер боюнча бюджетинен) керектүү жабдууларды (сервер, камера, программалык камсыздоо ж.б.) даярдашат.
Электрондук окуу системасын орнотуу үчүн.
-Интернетке чыгуу жеткиликтүү.
-Бул иш пакетинде олуттуу тобокелчиликтер аныкталган жок.

Милдеттер

-Электрондук окуу системасын орнотуу.
-Системаны орнотууну үйрөтүү.
-Системаны пайдаланууну үйрөтүү.

Баяндап жазуу

Өнөктөш-университеттер курсту онлайн режимде иштеп чыгыш үчүн ар бир университетте электрондук окуу система орнотулушу керек. Өнөктөш-университеттерде бул система башка курстар үчүн колдонулушу мүмкүн. Ошондуктан, компьютердик маалыматтык технологияны практика жүзүндө колдонуу бирден бир аймактык приоритеттерден болуп саналат. Система бир окутууну башкаруу системасынан жана аларды бири бири менен байланыштырып турган бир административдик системадан турат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Өнөктөш-ЖОЖдор (долбоордун инструменттер боюнча бюджетинен) керектүү жабдууларды (сервер, камера, программалык камсыздоо ж.б.) даярдашат.
Электрондук окуу системасын орнотуу үчүн.
-Интернетке чыгуу жеткиликтүү.
-Бул иш пакетинде олуттуу тобокелчиликтер аныкталган жок.

Close Menu