Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкаруу үчүн маалыматтарды башкаруучу интернет-системасын иштеп чыгуу (iMSEP)

Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелчиликтерин башкаруу үчүн маалыматтарды башкаруучу интернет-системасын иштеп чыгуу (iMSEP)

Милдеттер

-Системаны долбоорлоо
-Пакеттерди жана иштеп чыгуучу каражаттарды тандоо
-Системаны түзүү
-Жетектөөчү комитетке системаны билдирүү үчүн кайрадан байланышуу
-Жетектөөчү комитеттин комментарийлеринин негизинде iMSEPти билдирүү
-Тест жана каталарды оӊдоо
-Кызыктар тараптардын комментарийлеринин эске алуу менен иштин жүрүшүн жакшыртуу

Баяндап жазуу

Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу боюнча кабыл алынган чечимдер жана ишенимдүү пландаштыруу үчүн мейкиндик маалыматтары жана анализ кылуу зарыл. Бирок, биринчилик изилдөөлөр көрсөткөндөй Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу боюнча уюмдарда мейкиндик маалыматтарын чогултуу, сактоо жана анализ кылуу үчүн системалар жана программалык камсыздоого жетүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ эмес. Аталган иш пакеттин максаты iMSEP аталышындагы интернет-системасын иштеп чыгуу, маалымат жыйноону, сактоону жана анализ кылууну жеӊилдетүү. О.э. мыкты чечимдерди кабыл алуу жана пландаштыруу үчүн мейкиндик маалыматтар менен алмашуу. iMSEP системасына ээ болуу муктаж болгон кызыктар тараптарды уюштуруу жана мейкиндик маалыматтарын башкаруу менен эле чечилбейт. Ошону менен бирге чечимдерди кабыл алуу жана пландаштыруу, күнүмдүк ишмердүүлүктөр үчүн SISTти жалпысынан кароо жана анын ичинен ГМСти тактап кароо негизги киришүү болуп калат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Кызыктар тараптар интернетке чыгуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат.
Кызыктар тараптар компьютер жана интернет менен иштөө үчүн билимге ээ болушат.
Аныкталган тобокелчиликтер:
-Системаны пайдалануу үчүн санариптик базалык карталардын жок болушу. Иштин башталышында колдо болгон карталарды пайдалануу менен аталган маселени чечсе болот.
-Мурунку техникалык персоналдардын жаӊы технологияларды колдонууга каршылык көрсөтүшү. Бул маселени чечүүдө аларды кызыктырууга жана үйрөтүүгө туура келет.
-Мейкиндик маалыматтарын алмаштыруудагы маселелер. Мисалы, улуттук коопсуздуктун аярлуулугу.

Милдеттер

-Системаны долбоорлоо
-Пакеттерди жана иштеп чыгуучу каражаттарды тандоо
-Системаны түзүү
-Жетектөөчү комитетке системаны билдирүү үчүн кайрадан байланышуу
-Жетектөөчү комитеттин комментарийлеринин негизинде iMSEPти билдирүү
-Тест жана каталарды оӊдоо
-Кызыктар тараптардын комментарийлеринин эске алуу менен иштин жүрүшүн жакшыртуу

Баяндап жазуу

Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу боюнча кабыл алынган чечимдер жана ишенимдүү пландаштыруу үчүн мейкиндик маалыматтары жана анализ кылуу зарыл. Бирок, биринчилик изилдөөлөр көрсөткөндөй Борбордук Азиядагы айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу боюнча уюмдарда мейкиндик маалыматтарын чогултуу, сактоо жана анализ кылуу үчүн системалар жана программалык камсыздоого жетүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ эмес. Аталган иш пакеттин максаты iMSEP аталышындагы интернет-системасын иштеп чыгуу, маалымат жыйноону, сактоону жана анализ кылууну жеӊилдетүү. О.э. мыкты чечимдерди кабыл алуу жана пландаштыруу үчүн мейкиндик маалыматтар менен алмашуу. iMSEP системасына ээ болуу муктаж болгон кызыктар тараптарды уюштуруу жана мейкиндик маалыматтарын башкаруу менен эле чечилбейт. Ошону менен бирге чечимдерди кабыл алуу жана пландаштыруу, күнүмдүк ишмердүүлүктөр үчүн SISTти жалпысынан кароо жана анын ичинен ГМСти тактап кароо негизги киришүү болуп калат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Кызыктар тараптар интернетке чыгуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат.
Кызыктар тараптар компьютер жана интернет менен иштөө үчүн билимге ээ болушат.
Аныкталган тобокелчиликтер:
-Системаны пайдалануу үчүн санариптик базалык карталардын жок болушу. Иштин башталышында колдо болгон карталарды пайдалануу менен аталган маселени чечсе болот.
-Мурунку техникалык персоналдардын жаӊы технологияларды колдонууга каршылык көрсөтүшү. Бул маселени чечүүдө аларды кызыктырууга жана үйрөтүүгө туура келет.
-Мейкиндик маалыматтарын алмаштыруудагы маселелер. Мисалы, улуттук коопсуздуктун аярлуулугу.

iMSEP өзүнө камтыйт:

-Достук жана жөнөкөй интерфейстер: Кызыкдар тараптар ГМС боюнча жогорку техникалык билимге ээ эмес. Колдонулуучу интерфейстер жөнөкөй жана жеткиликтүү болушу керек. Себеби, колдонуучулар жеӊил түшүнүп жана аны өздөштүрүш үчүн. Мүмкүн, системаны колдонуу ыкмаларындагы карама-каршылыктарды төмөндөтүү керек.
-ГМСтин негизги функциялары: баштапкы система өтө татаал болбош керек. Себеби, тажрыйбасы жок керектөөчүлөр адашпаш үчүн. Алар негизги базалык функцияларын билиш керек. Мисалы, системага жеткиликтүү картаны жүктөө, экранды санариптештирүү, атрибуттарды редакциялоо, маалымат базасынан материалдарды алуу, карталардын катмарларын стилдештирүү жана ГМСтин базалык анализи туура келген веб-тиркемелер ж.б.
-Менеджердин модулу: маалыматтын жеткиликтүүлүгү жана анын өзгөрүшү системада жеӊил башкарылат. Ал түрдүү деӊгээлдеги колдонуучулар менен администраторлордун аныктоосуна жараша болот. Бул камсыз кылуу кооптуулугу үчүн жана маалыматтар менен макулдашуу абдан маанилүү. О.э. маалыматтардын коопсуздук проблемасында системанын туруктуулугунун тобокелчиликтерин азайтуу үчүн керек.
-Архитектураны (түзүлүшү) жакшыртуу: Талаптарды канаттандырыш үчүн архитектура (түзүлүш) системасы жаӊыланган жана эффективдүү болуш керек. Ири маалыматтарды башкаруу, системанын жогорку коопсуздугу, системанын оӊой тейлениши, системаны модулдук башкаруу ж.б. Системаны иштеп чыгуу үчүн методология, негизги контейнеризация жана ГМСтин концепциясы пайдаланылат. О.э. иштелип чыккан система новатордук аспектен турат.

Система төрт негизги этапта өнүгөт:

1-этап: Дизайн; iMSEP долбоору колдонуучулардын муктаждыктарын анализ кылуунун жыйынтыгында түзүлгөн (2-иш пакетин кара). Колдонуучу интерфейстерди системанын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө чечимдерди кабыл алууну өз ичине камтыйт.
2-этап: пакеттерди жана каражаттарды иштеп чыгууну тандоо; Бул ылайыктуу DBMSти, программалаштыруунун тилдерин, кардар тарабына китепканаларды, сервер тарабына пакеттерди ыӊгайлаштыруу ж.б.у.с. өз ичине камтыйт. Негизги максат системаны иштеп чыгуу үчүн жаӊы, ишенимдүү, кеӊейтилген инструменттерди жана башталгыч коддору бар пакеттерди пайдалануу.
3-этап: Системаны түзүү; Система программалаштыруу жана ага чейинки иштелип чыккандар аркылуу түзүлөт.
4-этап: Тестирлөө жана каталарды оӊдоо; Мүмкүн болуучу каталарды оӊдоо үчүн иштелип чыккан система тестирлөөдөн өтөт. iMSEPти иштеп чыгуучу подрядчиктер жана субподрядчиктер аркылуу жүргүзүлөт. Субподряд 2018-жылы февралда башталат. Лунд университети системаны иштеп чыгууну координациялайт жана жетектейт. Андан кийин Лунд университети системаны иштеп чыгуунун этаптарынын бардык бөлүктөрүн баалайт жана көзөмөлдөйт. Иштин жүрүшү жөнүндө доклад жана системанын биринчи версиясы жетектөөчү комитеттин кеӊешмесинде 2018-жылдын 3-7-сентябрында берилет. 2018-жылдын ноябрында жетектөөчү комитеттин, бардык өнөктөштөрдүн жана кызыктар тараптардын сын пикирлеринин негизинде система аягына чейин иштелип чыгат. 2018-жылдын 2-7-декабрында өтүүчү жетектөөчү комитеттин кеӊешмесинде акыркы вариант сунуш кылынат.

iMSEP өзүнө камтыйт:

-Достук жана жөнөкөй интерфейстер: Кызыкдар тараптар ГМС боюнча жогорку техникалык билимге ээ эмес. Колдонулуучу интерфейстер жөнөкөй жана жеткиликтүү болушу керек. Себеби, колдонуучулар жеӊил түшүнүп жана аны өздөштүрүш үчүн. Мүмкүн, системаны колдонуу ыкмаларындагы карама-каршылыктарды төмөндөтүү керек.
-ГМСтин негизги функциялары: баштапкы система өтө татаал болбош керек. Себеби, тажрыйбасы жок керектөөчүлөр адашпаш үчүн. Алар негизги базалык функцияларын билиш керек. Мисалы, системага жеткиликтүү картаны жүктөө, экранды санариптештирүү, атрибуттарды редакциялоо, маалымат базасынан материалдарды алуу, карталардын катмарларын стилдештирүү жана ГМСтин базалык анализи туура келген веб-тиркемелер ж.б.
-Менеджердин модулу: маалыматтын жеткиликтүүлүгү жана анын өзгөрүшү системада жеӊил башкарылат. Ал түрдүү деӊгээлдеги колдонуучулар менен администраторлордун аныктоосуна жараша болот. Бул камсыз кылуу кооптуулугу үчүн жана маалыматтар менен макулдашуу абдан маанилүү. О.э. маалыматтардын коопсуздук проблемасында системанын туруктуулугунун тобокелчиликтерин азайтуу үчүн керек.
-Архитектураны (түзүлүшү) жакшыртуу: Талаптарды канаттандырыш үчүн архитектура (түзүлүш) системасы жаӊыланган жана эффективдүү болуш керек. Ири маалыматтарды башкаруу, системанын жогорку коопсуздугу, системанын оӊой тейлениши, системаны модулдук башкаруу ж.б. Системаны иштеп чыгуу үчүн методология, негизги контейнеризация жана ГМСтин концепциясы пайдаланылат. О.э. иштелип чыккан система новатордук аспектен турат.

Система төрт негизги этапта өнүгөт:

1-этап: Дизайн; iMSEP долбоору колдонуучулардын муктаждыктарын анализ кылуунун жыйынтыгында түзүлгөн (2-иш пакетин кара). Колдонуучу интерфейстерди системанын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө чечимдерди кабыл алууну өз ичине камтыйт.
2-этап: пакеттерди жана каражаттарды иштеп чыгууну тандоо; Бул ылайыктуу DBMSти, программалаштыруунун тилдерин, кардар тарабына китепканаларды, сервер тарабына пакеттерди ыӊгайлаштыруу ж.б.у.с. өз ичине камтыйт. Негизги максат системаны иштеп чыгуу үчүн жаӊы, ишенимдүү, кеӊейтилген инструменттерди жана башталгыч коддору бар пакеттерди пайдалануу.
3-этап: Системаны түзүү; Система программалаштыруу жана ага чейинки иштелип чыккандар аркылуу түзүлөт.
4-этап: Тестирлөө жана каталарды оӊдоо; Мүмкүн болуучу каталарды оӊдоо үчүн иштелип чыккан система тестирлөөдөн өтөт. iMSEPти иштеп чыгуучу подрядчиктер жана субподрядчиктер аркылуу жүргүзүлөт. Субподряд 2018-жылы февралда башталат. Лунд университети системаны иштеп чыгууну координациялайт жана жетектейт. Андан кийин Лунд университети системаны иштеп чыгуунун этаптарынын бардык бөлүктөрүн баалайт жана көзөмөлдөйт. Иштин жүрүшү жөнүндө доклад жана системанын биринчи версиясы жетектөөчү комитеттин кеӊешмесинде 2018-жылдын 3-7-сентябрында берилет. 2018-жылдын ноябрында жетектөөчү комитеттин, бардык өнөктөштөрдүн жана кызыктар тараптардын сын пикирлеринин негизинде система аягына чейин иштелип чыгат. 2018-жылдын 2-7-декабрында өтүүчү жетектөөчү комитеттин кеӊешмесинде акыркы вариант сунуш кылынат.

Close Menu