Саапатты баалоо

Саапатты баалоо

Милдеттер

-Сапаттык көзөмөл активдештирет жана аракеттенет.
-Курстарды баалоо (студенттер жана бүтүрүүчүлөр).
– iMSEPти баалоо (өнөктөштөр жана кызыктар тараптар тарабынан).
-Долбоордун сапатын жалпы баалоо (эл аралык баалоочулар)

Баяндап жазуу

Сапатты көзөмөлдөөчү группа дайыма баардык иш аракеттерди, процесстерди, мөөнөттөрдү, жыйынтыктарды ж.б. га жооп керчиликти өзүнө алат. Бир жылда үч жолугушуу башка иш чаралар менен кошо өткөрүлөт. Ошондуктан, иш сапарларга эч кандай кошумча чыгымдар жана кошумча иш күндөр талап кылынбайт. Сапаттык көзөмөл процесстери жана ишмердүүлүктөр менен байланышкан иштер долбоордун координаторунун жана аймактык координатордун башкаруу милдеттеринин бир бөлүгү катары каралат.
О.э. сапатты көзөмөлдөөчү группа жана координаторлор, катышуучу жана өнөктөш университеттердин жооптуу адамдары өз университеттериндеги иштин сапатын жана ишмердүүлүктөрүн көзөмөлдөшөт. Сапатты көзөмөлдөө үчүн кеткен алардын убактылары кошумча кажылоо эсеби аркылуу төлөнөт. Курстун материалдары студенттерге пилоттук негизде аймакта жана Европалык өлкөлөрдө балоо жана кайтарым байланыштар максатында сунуш кылынат. Пилоттук студенттер ар бир өнөктөш/катышуучу университеттер тарабынан окуп жаткан магистранттардан же бүтүрүүчүлөрдөн тандалат. Гендердик баланстын негизинде тандалган пилоттук студенттер курсту иштеп чыгуу жана тестирлөө үчүн субподрядчик шартында болушат, комментарий беришет, академиялык мазмунун, актуалдуулугун, технологиясын жана педагогикасын талкуулашат. Курста 4 студентти консорциумга тандашат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Студенттер курстун негизги колдонуучулары болгондуктан, алар сөзсүз ыраазы болушу керек.
-Европадан жана Борбордук Азиядан курсту иштеп чыгуучулар жана студенттер дагы.
-Бүтүрүүчүлөр иштелип чыккан курстарды баалоо үчүн жакшы ресурс болуп эсептелет. Себеби, алар жалпы концепцияны түшүнүшөт жана пайдалуу кайтарым байланыштарды көрсөтө алышат.
-Өнөктөш университеттер iMSEPтин талаптары жөнүндө билишет. Ошондуктан алар техникалык жана функционалдык көз караштан алганда iMSEPти баалай алышат.
-Кызыктар тараптар iMSEPтин негизги керектөөчүлөрү болуп эсептелинет. Ошондуктан алар канаттанышы керек.
-Долбоордун жыйынтыктары/жалпы жыйынтыктары сырткы эл аралык байкоочулар тарабынан бааланышы керек.
Тобокелчиликтер төмөндөгүдөй болушу мүмкүн:
-пилоттук катышуучулардын төмөнкү тилдик ык-шыктары.
iMSEPти баалоо үчүн кызыктар тараптардын төмөнкү тилдик ык-шыктары.

Милдеттер

-Сапаттык көзөмөл активдештирет жана аракеттенет.
-Курстарды баалоо (студенттер жана бүтүрүүчүлөр).
– iMSEPти баалоо (өнөктөштөр жана кызыктар тараптар тарабынан).
-Долбоордун сапатын жалпы баалоо (эл аралык баалоочулар)

Баяндап жазуу

Сапатты көзөмөлдөөчү группа дайыма баардык иш аракеттерди, процесстерди, мөөнөттөрдү, жыйынтыктарды ж.б. га жооп керчиликти өзүнө алат. Бир жылда үч жолугушуу башка иш чаралар менен кошо өткөрүлөт. Ошондуктан, иш сапарларга эч кандай кошумча чыгымдар жана кошумча иш күндөр талап кылынбайт. Сапаттык көзөмөл процесстери жана ишмердүүлүктөр менен байланышкан иштер долбоордун координаторунун жана аймактык координатордун башкаруу милдеттеринин бир бөлүгү катары каралат.
О.э. сапатты көзөмөлдөөчү группа жана координаторлор, катышуучу жана өнөктөш университеттердин жооптуу адамдары өз университеттериндеги иштин сапатын жана ишмердүүлүктөрүн көзөмөлдөшөт. Сапатты көзөмөлдөө үчүн кеткен алардын убактылары кошумча кажылоо эсеби аркылуу төлөнөт. Курстун материалдары студенттерге пилоттук негизде аймакта жана Европалык өлкөлөрдө балоо жана кайтарым байланыштар максатында сунуш кылынат. Пилоттук студенттер ар бир өнөктөш/катышуучу университеттер тарабынан окуп жаткан магистранттардан же бүтүрүүчүлөрдөн тандалат. Гендердик баланстын негизинде тандалган пилоттук студенттер курсту иштеп чыгуу жана тестирлөө үчүн субподрядчик шартында болушат, комментарий беришет, академиялык мазмунун, актуалдуулугун, технологиясын жана педагогикасын талкуулашат. Курста 4 студентти консорциумга тандашат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Студенттер курстун негизги колдонуучулары болгондуктан, алар сөзсүз ыраазы болушу керек.
-Европадан жана Борбордук Азиядан курсту иштеп чыгуучулар жана студенттер дагы.
-Бүтүрүүчүлөр иштелип чыккан курстарды баалоо үчүн жакшы ресурс болуп эсептелет. Себеби, алар жалпы концепцияны түшүнүшөт жана пайдалуу кайтарым байланыштарды көрсөтө алышат.
-Өнөктөш университеттер iMSEPтин талаптары жөнүндө билишет. Ошондуктан алар техникалык жана функционалдык көз караштан алганда iMSEPти баалай алышат.
-Кызыктар тараптар iMSEPтин негизги керектөөчүлөрү болуп эсептелинет. Ошондуктан алар канаттанышы керек.
-Долбоордун жыйынтыктары/жалпы жыйынтыктары сырткы эл аралык байкоочулар тарабынан бааланышы керек.
Тобокелчиликтер төмөндөгүдөй болушу мүмкүн:
-пилоттук катышуучулардын төмөнкү тилдик ык-шыктары.
iMSEPти баалоо үчүн кызыктар тараптардын төмөнкү тилдик ык-шыктары.

Close Menu