Таркатуу жана колдонуу

Таркатуу жана колдонуу

Милдеттер

-Долбоор үчүн сайт түзүү.
-Аймактык жана улуттук көргөзмөлөрдө, конференцияларда, иш чараларда жана семинарларда таркатуу.
-Семинарлардын материалдарын даядоо.
-Төрт мастердик классты өткөрүү.
-Долбоор үчүн фейсбуктун барагын түзүү.
-Долбоордун китебин чыгаруу.
-Иштелип чыккан курстар боюнча студенттерди окутуу.
-Газета жана телеберүүлөрдө чыгуу.
-Жаӊы өз ара аракеттенүүлөрдү аныктоо.

Жайылтуу

Долбоордун алгачкы этабында төмөнкү иш чаралар боюнча жайылтуу иштери жүргүзүлөт:
-Алгачкы жолугушуудан кийин аймактык өнөктөш –университеттер, ассоцияциялык -өнөктөштөр жана кызыктар тараптар менен керектөөчүлөрдү анализдөө үчүн байланышта болушат. Бул иш сапарларда, жолугушууларда максаттар жана милдеттер текшерилет. Себеби, Борбордук Азия аймагы үчүн өтө зарыл. О.э. долбоорду новатордук мүнөздө жайылтуу жана жазуу керек.
-Долбоордун сайты Гедиминос атындагы Вильнюс техникалык университетинде түзүлгөн. Долбоорду баяндап жазуу, анын жүрүшү жана жыйынтыктары Веб-сайт аркылуу жайылтылат. Бул сайт ар дайым жаӊыланып турат. ВМТУдан 1 техникалык персонал Веб-сайтка жооп берет. Иш убактысынын талаптары боюнча айына 2 күн кызмат көрсөтөт.
Долбоордун жүрүшүндө төмөнкү иш чараларды жайылтуу каралган:
-Кыргызстан жана Өзбекстан жыл сайын новатордук илимий-практикалык көргөзмөлөрдү өткөрүп турушат.
-Аймактарда өтүүчү башка илимий иш чаралар/конференциялар/семинарлар бар. Долбоордун жыйынтыктары жана максаттары жөнүндө жайылтуучу маалыматтар үчүн өнөктөш-университеттер жылына кеминде 3 жолу жолугушат.
-Долбоордун отчету, чогулуштардын протоколдору, мезгилдик жыйынтыктар ж.б. долбоордун веб-сайтына регулярдуу түрдө жүктөлүп турат.
-Кызыктар тараптар жана университеттер ортосунда долбоордун жыйынтыктары жана максаттары жана алардын таралышы үчүн 4 семинар (2 семинар Өзбекстанда жана 2 семинар Кыргызстанда) өткөрүлөт.

Ишке киргизүү

Кызыктар тараптар жана студенттер үчүн 2019-жылдан баштап даярдыктан өткөн окутуучулар курсту өтүп башаташат.
Иштелип чыккан курстар өнөктөш-университеттердеги тийиштүү факультеттерде өнөктөш-университеттердин илимий бирикмесинин уруксатын алгандан кийин кошумча милдеттүү түрдө студенттерди (бакалавр), магистранттарды окутушат. Уруксат алуу өтө деле татаал эмес, университеттин деӊгээлинде чечилет. Тренерлерди окутуучу тренингдер баштала элек болсо да курсту иштеп чыккандар курсту окутса болот. Тренерлерди окутуучу тренингдер өткөрүлгөндөн кийин бардык окутуучулар иштелип чыккан курсту окута алышат.
Иштелип чыккан курстар аккредитациядан өтүү үчүн Өзбекстандын жана Кыргызстандын билим берүү министрлигине о.э. ассоциациялык өнөктөштөргө дагы жөнөтүлөт. Курстар кампус түрүндө, электрондук окутуу режиминде же аралаш формада сунуш кылынат.
Лунд университети о.э жаӊы иштелип чыккан курстар өзүлөрүнүн LUMAGIS электрондук окуу программасын пайдаланат. Башка өнөктөш университеттер жана окууну каалагандар бул курстарды өзүлөрүнүн кампустарында/электрондук окуу платформаларында пайдаланышат. Электрондук окуу платформасынын болушу курска келе албай турган коомдогу башка группалар, инвалиддер онлайн режиминде окууга мүмкүнчүлүк алышат.
Өнөктөш-университеттер бул долбоордо Борбордук Азиядагы университеттердин потенциялын көтөрүү үчүн тренерлерди окутуучу тренингдерди өткөрүшөт. Бул Борбордук Азия аймагындагы кызматташтыктын уландысы болуп саналат.
Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу боюнча бул долбоордо бардык өнөктөш –университеттер SIST курсун иштеп чыгууда тажрыйбага ээ болушат. Жакынкы арада алар гидрология, экология, геология ж.б. окшош дисциплиналарда SISTти колдонуу менен жаӊы курстарды иштеп чыгышат. Курсту иштеп чыгууда Болон системасы пайдаланылат. Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайлар системасында өнөктөш-университеттер жана аймактагы башка университеттер курстарга катышып, Болон системасын кабыл алышы керек.
Иштелип чыккан iMSEP системасын кызыктар тараптар практика түрүндө колдоно алат. Лунд университетинин ГМС-борборунда системаны ишке берүү үчүн ишенимдүү серверди сунуш кылат. Кызыктар тараптардын техникалык өнүгүшүнө жараша сервер эртеби кечпи берилет. Европалык катышуучулар, аймактык өнөктөштөр, ассоциациялык өнөктөштөр жана кызыктар тараптар системаны өнүктүрүү, билим берүү, изилдөө иштеринде кызматта болушат.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

Жайылтуу боюнча иш чаралар долбоордун башталышында, ортосунда жана акыркы жыйынтыктоочу этабында өткөрүлөт.
Тобокелчиликтер:
-Курсту аккредитациядан өткөрүү бюрократиялык маселелерден улам кечеӊдеши мүмкүн.
-Экологиялык маалыматтар өнөктөш-өлкөлөрдө улуттук коопсуздук маалыматы катары классификацияланып калышы мүмкүн жана iMSEPтен маалыматтарды алмашууда кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн (төмөнкү тобокелчилик).
-Электр менен камсыз болуунун жетишсиздиги долбоордун жүрүшүндө жана долбоор бүткөндөн кийин электрондук окуу системасын натыйжасыз пайдаланышына түрткү болушу мүмкүн.

Жайылтуу

Долбоордун алгачкы этабында төмөнкү иш чаралар боюнча жайылтуу иштери жүргүзүлөт:
-Алгачкы жолугушуудан кийин аймактык өнөктөш –университеттер, ассоцияциялык -өнөктөштөр жана кызыктар тараптар менен керектөөчүлөрдү анализдөө үчүн байланышта болушат. Бул иш сапарларда, жолугушууларда максаттар жана милдеттер текшерилет. Себеби, Борбордук Азия аймагы үчүн өтө зарыл. О.э. долбоорду новатордук мүнөздө жайылтуу жана жазуу керек.
-Долбоордун сайты Гедиминос атындагы Вильнюс техникалык университетинде түзүлгөн. Долбоорду баяндап жазуу, анын жүрүшү жана жыйынтыктары Веб-сайт аркылуу жайылтылат. Бул сайт ар дайым жаӊыланып турат. ВМТУдан 1 техникалык персонал Веб-сайтка жооп берет. Иш убактысынын талаптары боюнча айына 2 күн кызмат көрсөтөт.
Долбоордун жүрүшүндө төмөнкү иш чараларды жайылтуу каралган:
-Кыргызстан жана Өзбекстан жыл сайын новатордук илимий-практикалык көргөзмөлөрдү өткөрүп турушат.
-Аймактарда өтүүчү башка илимий иш чаралар/конференциялар/семинарлар бар. Долбоордун жыйынтыктары жана максаттары жөнүндө жайылтуучу маалыматтар үчүн өнөктөш-университеттер жылына кеминде 3 жолу жолугушат.
-Долбоордун отчету, чогулуштардын протоколдору, мезгилдик жыйынтыктар ж.б. долбоордун веб-сайтына регулярдуу түрдө жүктөлүп турат.
-Кызыктар тараптар жана университеттер ортосунда долбоордун жыйынтыктары жана максаттары жана алардын таралышы үчүн 4 семинар (2 семинар Өзбекстанда жана 2 семинар Кыргызстанда) өткөрүлөт.

Ишке киргизүү

Кызыктар тараптар жана студенттер үчүн 2019-жылдан баштап даярдыктан өткөн окутуучулар курсту өтүп башаташат.
Иштелип чыккан курстар өнөктөш-университеттердеги тийиштүү факультеттерде өнөктөш-университеттердин илимий бирикмесинин уруксатын алгандан кийин кошумча милдеттүү түрдө студенттерди (бакалавр), магистранттарды окутушат. Уруксат алуу өтө деле татаал эмес, университеттин деӊгээлинде чечилет. Тренерлерди окутуучу тренингдер баштала элек болсо да курсту иштеп чыккандар курсту окутса болот. Тренерлерди окутуучу тренингдер өткөрүлгөндөн кийин бардык окутуучулар иштелип чыккан курсту окута алышат.
Иштелип чыккан курстар аккредитациядан өтүү үчүн Өзбекстандын жана Кыргызстандын билим берүү министрлигине о.э. ассоциациялык өнөктөштөргө дагы жөнөтүлөт. Курстар кампус түрүндө, электрондук окутуу режиминде же аралаш формада сунуш кылынат.
Лунд университети о.э жаӊы иштелип чыккан курстар өзүлөрүнүн LUMAGIS электрондук окуу программасын пайдаланат. Башка өнөктөш университеттер жана окууну каалагандар бул курстарды өзүлөрүнүн кампустарында/электрондук окуу платформаларында пайдаланышат. Электрондук окуу платформасынын болушу курска келе албай турган коомдогу башка группалар, инвалиддер онлайн режиминде окууга мүмкүнчүлүк алышат.
Өнөктөш-университеттер бул долбоордо Борбордук Азиядагы университеттердин потенциялын көтөрүү үчүн тренерлерди окутуучу тренингдерди өткөрүшөт. Бул Борбордук Азия аймагындагы кызматташтыктын уландысы болуп саналат.
Айлана чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу боюнча бул долбоордо бардык өнөктөш –университеттер SIST курсун иштеп чыгууда тажрыйбага ээ болушат. Жакынкы арада алар гидрология, экология, геология ж.б. окшош дисциплиналарда SISTти колдонуу менен жаӊы курстарды иштеп чыгышат. Курсту иштеп чыгууда Болон системасы пайдаланылат. Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайлар системасында өнөктөш-университеттер жана аймактагы башка университеттер курстарга катышып, Болон системасын кабыл алышы керек.
Иштелип чыккан iMSEP системасын кызыктар тараптар практика түрүндө колдоно алат. Лунд университетинин ГМС-борборунда системаны ишке берүү үчүн ишенимдүү серверди сунуш кылат. Кызыктар тараптардын техникалык өнүгүшүнө жараша сервер эртеби кечпи берилет. Европалык катышуучулар, аймактык өнөктөштөр, ассоциациялык өнөктөштөр жана кызыктар тараптар системаны өнүктүрүү, билим берүү, изилдөө иштеринде кызматта болушат.

Милдеттер

-Долбоор үчүн сайт түзүү.
-Аймактык жана улуттук көргөзмөлөрдө, конференцияларда, иш чараларда жана семинарларда таркатуу.
-Семинарлардын материалдарын даядоо.
-Төрт мастердик классты өткөрүү.
-Долбоор үчүн фейсбуктун барагын түзүү.
-Долбоордун китебин чыгаруу.
-Иштелип чыккан курстар боюнча студенттерди окутуу.
-Газета жана телеберүүлөрдө чыгуу.
-Жаӊы өз ара аракеттенүүлөрдү аныктоо.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

Жайылтуу боюнча иш чаралар долбоордун башталышында, ортосунда жана акыркы жыйынтыктоочу этабында өткөрүлөт.
Тобокелчиликтер:
-Курсту аккредитациядан өткөрүү бюрократиялык маселелерден улам кечеӊдеши мүмкүн.
-Экологиялык маалыматтар өнөктөш-өлкөлөрдө улуттук коопсуздук маалыматы катары классификацияланып калышы мүмкүн жана iMSEPтен маалыматтарды алмашууда кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн (төмөнкү тобокелчилик).
-Электр менен камсыз болуунун жетишсиздиги долбоордун жүрүшүндө жана долбоор бүткөндөн кийин электрондук окуу системасын натыйжасыз пайдаланышына түрткү болушу мүмкүн.

Close Menu