Координациялоо жана башкаруу

Координациялоо жана башкаруу

Милдеттер

-Долбоорду координация кылуу (жалпы / деталдык пландаштыруу, отчетту жайылтуу, проблеманы чечүү, жетектөөчү комитет / курсту иштеп жаткан группалар / аймактык координатор / жалпы менеджер / Европа биримдиги / Лунд университети, субподрядчиктер / компаниялар менен баарлашуу ж.б.)
-Долбоордун финансалык менеджменти.
-Конфиликтерди башкаруу.
-Аудит жана отчеттуулук (долбоорду иштеп чыгуу).

Баяндап жазуу

Лунд университети долбоорду координациялоочу институт болуп эсептелет. Долбоорду башкарууга тиешелүү чечимдер жетектөөчү комитет, долбоордун координатору (Али Мансурян), өнөктөш жана катышуучу университеттердин өкүлдөрү аркылуу демократиялык жол менен чечилет. Жетектөөчү комитет регулярдуу түрдө өнөктөш-өлкөлөр менен жолугушууларды өткөрүп турат. Зарыл учурда скайп аркылуу да кошумча жолугушуулар уюштурулат. Башкаруучу негизги группа (Али Мансурян, Петтер Пилешо, Музаффар Матчанов жана Дамира Тиленова) жетектөөчү комитеттин кабыл алынган чечимдерин аткарууну о.э. долбоордун сапатын көзөмөлгө алышат. Ургенч мамлекеттик университетиндеги аймактык координатор (Музаффар Матчанов) Борбордук Азиядагы өткөрүлүүчү иш чараларга көмөктөшөт. Анын ролу Европалык жана Европалык эмес өнөктөштөрдүн ортосунда кызматташууну жакшы жолго койот. Бардык өнөктөштөр долбоордун финансылык башкарылуусуна бирдей жоопкерчилик алышат. Буга Лунд университетинин алдында отчеттуулук жана бюджетти чыгымдоодогу тийиштүү сунуштар да кирет. Лунд университети долбоордун финансылык менеджери катары консультация, мониторинг жана долбоордун алкагында финансылык иштерди жалпылоодо жетектейт.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Координация кылуу үчүн долбоордун координатору керек.
-Жетектөөчү комитет, долбоордун башкаруучу координатору, долбоорду башкарууда жана чечимдерди демократиялык жол менен кабыл алууга кепилдик берет.
-Башкы менеджер финансылык иштерге жана бюджетке тиешелүү каражаттарды бөлүштүрүүгө жооп берет. О.э. бардык уюштуруучулук жана логистикалык суроолорго да жооп берет.
Айрым учурларда өнөктөш-университеттердеги аймактык координатор Борбордук Азиядагы уюштурулуучу иш-чараларды, отчеттуулук, коммуникациялык, башкарылуучу иштерди европалык адистерге салыштырмалуу эффективдүү чечиши мүмкүн.
Тобокелчиликтер:
-Долбоор учурундагы конфиликтер. Конфиликт болуп кетсе долбоордун координатору сүйлөшүүлөрдү өткөрүп пикир келишпестиктерди жөнгө салат.

Милдеттер

-Долбоорду координация кылуу (жалпы / деталдык пландаштыруу, отчетту жайылтуу, проблеманы чечүү, жетектөөчү комитет / курсту иштеп жаткан группалар / аймактык координатор / жалпы менеджер / Европа биримдиги / Лунд университети, субподрядчиктер / компаниялар менен баарлашуу ж.б.)
-Долбоордун финансалык менеджменти.
-Конфиликтерди башкаруу.
-Аудит жана отчеттуулук (долбоорду иштеп чыгуу).

Баяндап жазуу

Лунд университети долбоорду координациялоочу институт болуп эсептелет. Долбоорду башкарууга тиешелүү чечимдер жетектөөчү комитет, долбоордун координатору (Али Мансурян), өнөктөш жана катышуучу университеттердин өкүлдөрү аркылуу демократиялык жол менен чечилет. Жетектөөчү комитет регулярдуу түрдө өнөктөш-өлкөлөр менен жолугушууларды өткөрүп турат. Зарыл учурда скайп аркылуу да кошумча жолугушуулар уюштурулат. Башкаруучу негизги группа (Али Мансурян, Петтер Пилешо, Музаффар Матчанов жана Дамира Тиленова) жетектөөчү комитеттин кабыл алынган чечимдерин аткарууну о.э. долбоордун сапатын көзөмөлгө алышат. Ургенч мамлекеттик университетиндеги аймактык координатор (Музаффар Матчанов) Борбордук Азиядагы өткөрүлүүчү иш чараларга көмөктөшөт. Анын ролу Европалык жана Европалык эмес өнөктөштөрдүн ортосунда кызматташууну жакшы жолго койот. Бардык өнөктөштөр долбоордун финансылык башкарылуусуна бирдей жоопкерчилик алышат. Буга Лунд университетинин алдында отчеттуулук жана бюджетти чыгымдоодогу тийиштүү сунуштар да кирет. Лунд университети долбоордун финансылык менеджери катары консультация, мониторинг жана долбоордун алкагында финансылык иштерди жалпылоодо жетектейт.

Тиешелүү жоромолдор жана тобокелчиликтер

-Координация кылуу үчүн долбоордун координатору керек.
-Жетектөөчү комитет, долбоордун башкаруучу координатору, долбоорду башкарууда жана чечимдерди демократиялык жол менен кабыл алууга кепилдик берет.
-Башкы менеджер финансылык иштерге жана бюджетке тиешелүү каражаттарды бөлүштүрүүгө жооп берет. О.э. бардык уюштуруучулук жана логистикалык суроолорго да жооп берет.
Айрым учурларда өнөктөш-университеттердеги аймактык координатор Борбордук Азиядагы уюштурулуучу иш-чараларды, отчеттуулук, коммуникациялык, башкарылуучу иштерди европалык адистерге салыштырмалуу эффективдүү чечиши мүмкүн.
Тобокелчиликтер:
-Долбоор учурундагы конфиликтер. Конфиликт болуп кетсе долбоордун координатору сүйлөшүүлөрдү өткөрүп пикир келишпестиктерди жөнгө салат.

Close Menu