Berdaq Nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Berdaq Nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Universitet haqida

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus pedagogika instituti (1934) negizida 1976 yilda tashkil etilgan, Bugungi kunda Gumanitar (tilshunoslik, huquq, psixologiya va pedagogika, falsafa, tarix va siyosiy fanlar), menejment (iqtisodiyot va moliya), tabiiy fanlar va ekologiya (fizika, kimyo, biologiya, geografiya, tuproqshunoslik, agrokimyo va kadastr, meteorologiya, atrof-muhit muhofazasi), texnologiya (muhandislik, arxitektura, urbanizatsiya, kimyo va neft texnologiyalari), informatika (matematika va amaliy matematika) va sport mutaxasisliklari bo’yicha malakali kadrlar tayyorlab kelmoqda. Universitetda mahalliy va xorijlik 8000 nafar talaba va 200 dan ortiq magistrant talabalari taq’sil olmoqda. QDU hozirda 22 ta mutaxassislik bo’yicha magistrlarni tayyorlaydi. Shuningdek universitetda 11 fakultet va 39 ta kafedra mavjud. Kafedra professor-o’qituvchilari, jumladan, O’zbekiston Fanlar akademiyasining 1 nafar a’zosi, 31 nafari professor va doktorantlar, 168 nafar esa dotsentlar. QDU bitiruvchilari mintaqaviy siyosat, biznes, ilm-fan, madaniyat va ta’lim sohasida faoliyat olib borishmoqda. Universitetda mahalliy elektron kutubxona, intranet, ma’ruza matni, ma’ruza yozuvlari va kitoblar mavjud. Universitetning qishloq xo’jaligi sohasidagi ko’plab tadqiqotlari va loyihalari mavjud. Universitet ko’plab xorijiy va mahalliy universitetlar bilan agro-ekologik masalalarda hamkorlik qiladi.

Universitet bitiruvchilari Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Tabiatni muhofaza qilish davlat qo’mitasi, UZ gidrometeorologiya (ob-havo va suv kuzatuvi) va falokatlarni oldini olish faoliyati va oqibatlarini yumshatish bo’yicha boshqa davlat muassasalarida faoliyat yuritmoqda. Geografiya kafedrasida 800 dan ortiq talabalar mavjud. Kafedradagi «Hayotni xavfsizligi » maxsus kursi (72 akademik soat) da tabiiy ofatlarga qarshi kurash, avariyalarning oldini olish va salomatlikni ta’minlash masalalari o’rgatiladi.

Loyihadagi roli

Loyiha doirasidagi universitetning o’rni:
– O’qituvchilarning malakasini oshirish va kurslarni rivojlantirishda ishtirok etish.
– Talablarni o’rganish, shuningdek talab asosida o’quv kurslari hamda internet asosli boshqaruv tizimini ishlab chiqish, sh jarayonda manfaatdor tashkilotlar bilan muntazam aloqa o’rnatish.
– GIS laboratoriyasi va jihozlari loyiha maqsadlarida foydalanishlari uchun qo’llash.
– Loyiha natijalari va natijalarini tarqatish va ulardan foydalanish.
– Loyiha natijalaridan foyda oladi.
– Yig’ilishlarda ishtirok etadi.

Loyiha ishtirokchilari

Abdireimov Salauat Jamalovich

Dr. Salauat Abdireimov has a PhD in Geography. He is associate professor and senior lecturer at the Department of Geodesy, Cartography, and Geography at Natural Science faculty of Karakalpakstan State University. His main academic responsibilities are teaching Geoecology and Ecology, GIS and remote sensing, National cadastre, and Health and safety. His research activities are connected with national and international projects. He worked as a coordinator for the Project “Nature protection in Uzbekistan and International practice” with the collaboration of KTH, Stockholm, Sweden. He has also been involved in the project “Geoinformatics enabling sustainable development in Uzbekistan”, Salzburg, Austria. He has published 5 papers in international conferences and more than 60 papers in local scientific and practical conferences, and one scholastic allowance. He has supervised more than 80 bachelors graduating scientific works relevant to GIS, Remote sensing, Geography, and ecology.

• Abdireimov S., Tursunov M. (2014). Geo-ecological assessment and monitoring of agro-landscapes of the delta of Amudarya by means of geo-information. International scientific conference. INNOVATION -2014, Collection of scientific articles. Tashkent. (in Russian).

• Abdireimov S. (2013). Economic-Ecological Modeling With GIS – Application for Farming Management in Environmentally Disastrous Zones. Materials of republican scientifically practical conference KSU, Nukus. (in Russian).

• Abdireimov S., Reymov P. (2013). Geo-information system for environmental monitoring of conditionally natural eco-tops of agrolandscapes. International conference «XII- Zhandaevskie chteniya» KazNU, Almaty. (in Russian).

• Abdireimov S. Reymov P., Statov V. (2001). Methodology of development of geo-information systems for complex geoenvironmental monitoring in a zone of the Aral natural disaster. «Vestnik» KDSA RUz, №1-2. (in Russian).

• Nigmatov A.N., Reymov P.R.,  Abdireymov S.J. (2006). Geoecological assessment and agro landscape monitoring for Amudaria delta (book) // Turon-iqbol, Tashkent, 2006, 128 p. (in  Russian).

Statov Viktor

Dr. Viktor A. Statov has a PhD in Physics (Kiev, 1997). He works as GIS expert in Center for Geoinformarics and Remote Sensing of Karakalpak State University. He has been engaged in many research and educational projects, including water resources management and irrigation mapping, remote sensing techniques for desert monitoring mapping, water objects modeling and pollution transport, simulation of salt and dust wind transfer from dried Aral Sea bottom, and complex geo-ecological estimation of transformed delta landscapes using geoinformatic approaches. He was key collaborator in JICA-supported project «Electronic Atlas of Aral Sea Region: Ecology, Economy and Health» and regional database supervisor in US RCRC project on drought consequences mitigation. He took part in the development of an MSc program in Geoinformatics for Uzbekistan («Spatial Analysis» and “Spatial Data models» modules) with GeUZ project.

• Mamutov N.K, Reymov P.R., Statov V.A., Khudaybergenov Ya. (2015). Application of the geoinformatic approaches for the interpretation of fuzzy geoecological data in post-deltaic landscapes, Proceedings of the Central Asia GIS Conference  – GISCA 2015. «Geospatial Management of Land, Water and Resources» May 14-
16, 2015 Tashkent p. 110.

• Reymov P.R., Mamutov N.K., Statov V.A., Khudaybergenov Ya.G. (2015). Comparative landscape studies of human footprints in arid deltas with geoinformatic approach, Proceedings of the Central Asia GIS Conference – GISCA 2015. «Geospatial Management of Land, Water and Resources» May 14-16, 2015. Tashkent p. 112.

• Statov V.A., Reymov P.R., Mamutov N.K., Khudaybergenov, Ya.G. (2015). Agent-based hydrology model for the surface discharge at the plain desert lands, Proceedings of the Central Asia GIS Conference – GISCA 2015. «Geospatial  Management of Land, Water and Resources» May 14-16, 2015 Tashkent p. 111.

• Reymov P.R., Khudaybergenov Ya., Mamutov N.K, Statov V.A. (2013).A question of environmental simulation verification with geoinformatic approaches.  “Ecological News”. Tashkent, 2013. (in Russian).

• P.R.Reymov, V.A.Statov, N.K.Mamutov (2015). Spatial Analysis. Textbook for MSc course on geoinformatics. Tashkent, “Iqtisodmoliya” 2015, 108 p. (in Uzbek).

Bekaeva Mayra

Dr. Bekaeva Mayra has a PhD in Economy. She is a senior lecturer at the Social economy faculty of Karakalpakstan State University. Her main academic  responsibilities are teaching financial management, and economic theory. She works on the field financial management, economic theory, and ecological  management.

• Bekaeva M, Abdireimov S., (2014). Geo-ecological assessment and monitoring of agro-landscapes of the delta of Amudarya by means of geo-information,  International scientific conference. INNOVATION -2014, Collection of scientific  articles. Tashkent. (in Russian).

• Bekaeva M, Abdireimov S. (2016). Economic-Ecological Modeling with GIS- application for farming management in environmental disaster. INNOVATION  (2016) Tashkent, 1016. (in Russian).

Bekanov Quwat

Mr. Quwat is an assistant at the faculty of Natural Sciences, department Geodesy, geography, cartography, ecology and cadaster. He teaches “Computer Graphics and Map Design”, “General Geoinformatics (for geodetic engineers)”, “Cadaster”, “Settlements Cadaster” and “Real Estate Cadaster” courses. He has qualification improvement practical fellowship in Germany (Bavaria region) in the framework of LOGO e.V project (Agriculture and ecological balance with Eastern Europe) (April 28 2012- October 29 – 2012). He also took part in Summer school on modern technologies in remote sensing with GeUZ project, Tashkent 2015. His research interests are within issues of geoinformatic application for land resource management, technologies of the cadastral GIS, and land survey in environmentally stressed regions.

• Bekanov Q. (2016). Use of the GIS Programs for farmer’s land survey, International conference «Modern geographic approaches: Problems and answers». Andijon, 2016 (in Uzbek).

• Bekanov Q. (2016). On a best lay-out of farmer’s parcels for land-use optimizations, Republic Conference on agriculture, Land and water resources, Tashkent. TIMI, 2016 (in Uzbek).

• Bekanov Q. (2016). Methodical issues of losses evaluation for landusers, Vestnik, KGU, 2016, N 3 (in Karakalpak).

• Abdireymov S.J., Bekanov Q. (2016). GIS for nature protection, Conference on efficient use of natural resources in South Aral Sea Region, KSU, Nukus, 2016. p.181 (in Russian).

• Bekanov Q. (2016). GIS technology for parcels plot-out, Conference on efficient use of natural resources in South Aral Sea Region, KSU, Nukus, 2016. p.198 (in  Russian).

Close Menu