Urganch Davlat universiteti

Urganch Davlat universiteti

Universitet haqida

Urganch davlat universiteti 1992 yil 2-fevralda Xorazm davlat pedagogika instituti bazasida tashkil etilgan. U Xorazm viloyati, Qoraqalpog’iston Respublikasi va Turkmanistonning Tashauz viloyati uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlaydigan mamlakatdagi eng yirik va taniqli universitetlardan biri. Hozirgi kunda 43 bakalavriat va 13 ta magistrlik dasturlari mavjud. Universitetda tabiiy fanlar, fizika va matematika, filologiya, pedagogika, tarix, turizm va iqtisodiyot, texnika, jismoniy tarbiya fakultetlari 11000 nafardan ziyod talaba va 598 nafar dan otriq professor-o’qituvchilar bilan ta’minlangan. Universitetda Shveytsariyaning CABI, Bonn Universitetining ZEF, Isroilning Mashav, AQSHning  CRDF, KOICA Janubiy Koreya, Suriya  ICARDA, GIZ va Germaniya DAAD, PROON, BMT TD, LOGO e.V, Weihenstephan-Triesdorf, CIM UNESCO, ACCESS, USDA, ERASMUS MUNDUS va ERASMUS + kabi loyihalar bilan ilmiy-o’quv maqsadlarida hamkorlik qiladi.  Xalqaro hamkorlik natijasida professor-o’qituvchilarning 50 foizi turli jaxonning ko]plab universitetlarda o’z malakalarini oshirdi. Universitetning eng katta fakulteti Tabiiy fanlar fakulteti bo’lib unda Geodeziya, kartografiya, geografiya, Umumiy biologiya, Kimyo, Tuproqshunoslik bo’limlari mavjud. Geodeziya, kartografiya, geografiya kafedrasining mutaxassislari Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo’mitasi Xorazm filiali, Geodeziya va kadastr bo’yicha davlat qo’mitasi, Xorazm Ma’mun akademiyasi, Xorazm turizm tashkiloti va boshqalar bilan GIS va masofadan turib zondlash (RS) yo’nalishi bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda.  Universitetning asosiy vazifalari barqaror rivojlanishni ta’minlash va ta’lim sifatini oshirishga yordam berish; mintaqadagi turli manfaatdor tomonlar o’rtasida aloqa o’rnatish va o’zaro aloqalarni yo’lga qo’yish; integrallashgan va tizimli yondashuvni qo’llash orqali ta’lim olishning barcha rasmiy va norasmiy darajalarida barqaror rivojlanish ta’limini mamlakatdagi ta’lim islohotlarini  doirasida amalgam oshirish.

Loyihadagi roli

Urganch davlat universiteti ushbu loyihada Markaziy Osiyoda mintaqaviy coordinator vazifasini bajaradi. Kurslarni ishlab chiqish va tizimni rivojlantirish uchun kerakli tahlillarini o’tkazish UrDUning asosiy faoliyatidan biri bo’lib xisoblanadi. Hamkor oily ta’lim muassasalari va manfaatdor tashkilotlar bilan muntazam aloqalarni ta’minlash, ularda so’rovnomalar o’tkazish asosida – ularning talablari doirasida o’quv kusrlarini ishlab chiqish univerisitetning asosiy vazifalaridandir. Universitet hamkor universitetlar va manfaatdor tashkilotlarda treninglar o’tkazish, ma’ruzalar o’qish, natijalarni amaliyotga tatbiq qilish kabi ishlarda faol ishtirok etadi. Universitet hamkorlikdagi boshqa universitetlar bilan hamkorlikda innovatsion aralash (keng sohalarni o’z ichiga oluvchi) kurslarni ishlab chiqishda ham faol ishtirok etadi. UrDU hamkorlar va boshqalar uchun Treynerlarni tayyorlash va o’quv materiallarini ishlab chiqish ishlarini tashkillashtiradi. Universitet masofaviy elektron ta’lim tizimini yaratish uchun LU bo’yicha mutaxassislarni qabul qiladi va shu tizimni boshqa hamkor universitetlar uchun, xususan Qoraqalpoq Davlat universitetiga o’rnatib beradi. GIS laboratoriyasi, mavjud texnika va kafedraning malakali mutaxassislaridan loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish va uning natijalarini tatbiq qilishda keng foydalaniladi. Universitet shuningdek, dars materiallarini va loyihaning boshqa natijalarini mahalliy tillarga tarjima qilish ishlariga boshchilik qiladi va natijalarni amalga oshirish bo’yicha xalqaro doiradagi resurslardan imkoniyatlaridan ham hofdalanadi. Bundan tashqari, universitet loyihada ayollar faolligini oshirish, bitkazuvchilarni ish bilan ta’minlash,  ta’limni xalqarolashtirish va loyiha maqsadlari sohasida doimiy xalqaro hamkorlikni ta’minlashda ham qatnashadi.

Loyiha ishtirokchilari

Muzaffar Matchanov Jumanazarovich

Dr. Muzaffar Matchanov has a PhD in Geography. Nowadays, Muzaffar is a Associate Professor and Senior Lecturer at the Department of Geodesy, Cartography, Geography at Natural Science faculty of Urgench State University.  His academic responsibilities are almost divided on 60% teaching and 40%  research. Dr. Matchanov carries out lectures on following courses: Geographical Investigation Methods, World Physical Geography, Geoecology and Ecology, Photogrammetry and remote sensing, Projecting and designing common geographical maps, Economical Geography etc. He coordinated one national  scientific project in 2014-2015, and has been involved as a co-coordinator Erasmus Mundus CASEU Project and Erasmus+ Mobile+ Projects. Dr. Matchanov has good experiences on research activates with China University of Geoscience, Malaga University of Spain and Porto University of Portugal. Publications are 1 paper in international scientific journal, 4 papers in international conferences, and more than 40 papers in local scientific and practical conferences, and one scholastic and one scientific allowance. He supervised more than 20 bachelor final projects in the fields of GIS, Remote sensing, Geography, and Ecology.

• Muzaffar, M., Teodoro, A., Schroder, Sch. (2016). Criteria definition for the identification of physical-geographical boundaries of Khorezm oasis through remote sensed data. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661- 015-5035-z

• Muzaffar, M., Nigmatov A.N. (2008). The ecological safety and its importance for providing national security, Geographical problems of sustainable development: Theory and practice. International scientifically-practical conference. 27-29  august. – Almaty, Kazakhstan.

• Muzaffar, M. (2008). Classification of threats leading to ecological dangers. International scientifically-practical conference. National Society of Philosophers of Uzbekistan. -Tashkent, Uzbekistan”. pp-177-180.

• Muzaffar, M. Ecological safety and its physico geographical aspects (in case of Khorezm region). Research Institute of Hydrometeorology, Tashkent, 2009.-108 p.

• Muzaffar, M. Ecological safety in the Khorezm region, Uzbekistan: theoretical and practical parameters for physico – geographical analysis, Special  Postgraduate Research Unit/Student abroad series academic seminar. – CUG (Wuhan), 2007.

Dilshod Ruzmetov Ruzimbaevich

Dilshod Ruzmetov has got his PhD in Geography. He is the head of scientific department and associate professor at the department of Geodesy, cartography, geography in Urgench State University. His main responsibilities are monitoring and controlling preparation scientific and pedagogical stuff. He carries out lectures on Human geography, world economical geography, Uzbekistan  economic and social geography. He improved his qualification on GIS and Remote Sensing by attending training courses organized by ZEF/UNESCO project in 2010. Dr. Ruzmetov has published more than 60 scientific articles on economic,  ecological and agricultural directions.

• Ruzmetov D., Matchanov M., et. al .2016. Reuse and reapply marginal lands in agriculture (in case of Lower Amudarya geographical region).GIS and Remote  sensing application. Scientific – practical book. Urgench, 126 p.

Sharafat Dusanova Boltaboevna

Dr. Sharafat Dusanova got her PhD in geography, and carries out lectures on Fundamentals of Landscape Science, World Physical Geography, and Applied Geography. She published more than 70 articles in local publications related to ecology, physical geography, health and tourism. Dr. Dusanova has supervised more than 30 graduating qualification works.

• Dusanova Sh.,et al. 2016. Factors influencing to human health in Khorezm district. Republican scientific-practical conference collection. Tashkent. -87-89 pp.

• Dusanova Sh.,et al. 2015. Issues of environmental pollution and its prevention in flood irrigation systems of Khorezm district. Scientificpractical conference collection. Urgench. -52-54 pp.

Sattarbergan Avezov Atabaevich

Dr. Sattor Avezov is the head of Geodesy, cartography, geography department and has got a PhD in Geography. He has carried out some national scientific and practical projects related to geography and tourism. Main subjects he teaches in are Fundamentals of Topography, Geodesy, and Fundamentals of Cartography. He improved his qualification on GIS and Remote Sensing by attending courses organized by ZEF/UNESCO project in 2010. He was involved in a project as expert on topography, cartography and classification of land use maps using satellite images on the frame of ZEF/UNESCO Khorezm project activities, 2002-2012. He is a scientific advisor on Geographical, Archeological and Geodesy issues at Khorezm Mamun Academy.

• Avezov S., Sultonov M. 2011. Mapping and monitoring of land cover changes in agricultural lands based on remotely sensed data and GIS technology. Geography Society of Uzbekistan, Volume-38. Tashkent. -45-48 pp.

• Avezov S., Xudoyberganov Sh. 2010. Importance of GIS technologies on usage and monitoring of land resources. International conference collections. TIMI, Tashkent, -224-228 pp.

Close Menu