22-01-2018 Lund, Shvetsiya

22-01-2018 Lund, Shvetsiya


Loyihaning ochilish marosimi 22-26 yanvar 2018 yil kunlari bo’lib o’tdi

Bu birinchi uchrashuvning asosiy maqsadi loyiha jarayoniga faol jalb qilingan qatnashchilarni to’plash, tayyorgarlik jarayonini muhokama qilish, topshiriq va mas’uliyatlarni taqsimlash, rejalashtirish, belgilash. Yig’ilishda qatnashchilar o’zlarining fikrlarini bildiradilar, lohiyaning mukammal rejasi tasdiqlanadi va xulosalanadi. Ma’faatdor tashkilotlar ham uchrashuvga taklif qilingan

Loyihaning ochilish marosimi 22-26 yanvar 2018 yil kunlari bo’lib o’tdi

Bu birinchi uchrashuvning asosiy maqsadi loyiha jarayoniga faol jalb qilingan qatnashchilarni to’plash, tayyorgarlik jarayonini muhokama qilish, topshiriq va mas’uliyatlarni taqsimlash, rejalashtirish, belgilash. Yig’ilishda qatnashchilar o’zlarining fikrlarini bildiradilar, lohiyaning mukammal rejasi tasdiqlanadi va xulosalanadi. Ma’faatdor tashkilotlar ham uchrashuvga taklif qilingan

Image gallery

Image gallery

Close Menu