02-09-2018 yil, Braga

02-09-2018 yil, Braga

Uchrashuv 2-7.09.2018 yil kunlari bo’lib o’tdi

Uchrashuvning maqsadi innovatsion o’quv kurslarining dastlabki tayyorgarlik holatini taqdim qilish, tahlil qilish. Ularning amaliyotga tatbiq qilish darajasi, uslubiy o’zgarishlari, shu bilan birga nazariy va amaliy materiallarni sifat-samaradorligini o’rganish, muhokama qilish

Uchrashuv 2-7.09.2018 yil kunlari bo’lib o’tdi

Uchrashuvning maqsadi innovatsion o’quv kurslarining dastlabki tayyorgarlik holatini taqdim qilish, tahlil qilish. Ularning amaliyotga tatbiq qilish darajasi, uslubiy o’zgarishlari, shu bilan birga nazariy va amaliy materiallarni sifat-samaradorligini o’rganish, muhokama qilish

Image gallery

Image gallery

Close Menu